Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2015 quy định sử dụng xăng sinh học (xăng E5) đối với tất cả xe ô tô, mô tô thuộc nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 85/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Thành Long
Ngày ban hành: 20/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 20 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỬ DỤNG XĂNG SINH HỌC (XĂNG E5) ĐỐI VỚI TẤT CẢ XE Ô TÔ, MÔ TÔ THUỘC NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Căn c Quyết định số 113/QĐ-BCT ngày 09/01/2013 của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 3511/STC-HCVX ngày 19/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này quy định sử dụng xăng sinh học (xăng E5) đối với tất cả xe ô tô, mô tô thuộc nhà nước quản lý (xe công sử dụng xăng) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

- Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các Hội có tính chất đặc thù, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong quá trình sử dụng xe ô tô, xe mô tô (có cấu tạo động cơ sử dụng xăng) để thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh phải sử dụng xăng sinh học (xăng E5).

Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 01/02/2015.

- Riêng đối với các loại xe ô tô, mô tô đặc chủng của quân đội, công an phục vụ vì mục đích quốc phòng an ninh thì thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Công Thương:

- Chủ trì, phi hợp với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đảm bảo thực hiện phân phối xăng E5 trong toàn hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo nguồn cung cấp xăng E5 cho tất cả xe ô tô, mô tô thuộc nhà nước quản lý khi tham gia lưu thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Chủ trì, phối hp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan báo cáo UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2. Sở Tài chính:

- Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan báo cáo UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Định kỳ 6 tháng, tổng hp báo cáo UBND tỉnh danh sách các cơ quan, đơn vị không chấp hành quy định này.

3. Kho bạc nhà nước tỉnh:

- Giám sát và chỉ đạo Kho bạc nhà nước huyện, thành phố nhắc nhở các cơ quan, đơn vị không chấp hành quy định về sử dụng xăng E5 trong quá trình thanh toán chứng từ tại Kho bạc.

- Định kỳ 6 tháng, tổng hợp, báo cáo danh sách các cơ quan đơn vị không chấp hành quy định này, gửi Sở Tài chính để tổng hp báo cáo UBND tỉnh.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo các cơ quan và đơn vị trên địa bàn quản lý nghiêm túc thực hiện quyết định này.

- Định kỳ 6 tháng, báo cáo tình hình thực hiện Quyết định này trên địa bàn quản lý gửi Sở Công Thương và Sở Tài chính để tổng hp, báo cáo UBND tỉnh.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tại Điều 2 và các đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- TTr.TU, TTr HĐND t
nh;
- CT, các Phó CT UBND t
nh;
- UBMTTQVN t
nh; Sở Tư pháp;
- Các S
, Ban, Ngành, Đoàn thể trong tnh;
- KBNN tỉnh, Tòa án tỉnh, VKS tỉnh;
- Công an tỉnh, BCH QS tỉnh, BCH BP tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh, Cục H
i quan tỉnh, Cục Thống kê tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- Các đ
ơn vị sự nghiệp công lập;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh, Báo BR-VT;
- Lưu: VT-V1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 85/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 quy định sử dụng xăng sinh học (xăng E5) đối với tất cả xe ô tô, mô tô thuộc nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


989

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.2.4
server250