Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 85/2006/QĐ-UBND bãi bỏ nội dung trái pháp luật của Chỉ thị 08/2006/CT-UB về triển khai thực hiện Công điện 331/TTg-NC năm 2005 và Công điện 373/TTg-NC về lập lại trật tự an toàn giao thông do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 85/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 12/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 85/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ NỘI DUNG TRÁI PHÁP LUẬT CỦA CHỈ THỊ Số 08/2006/CT-UB, NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN SỐ 331/TTG-NC NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2005 VÀ CÔNG ĐIỆN SỐ 373/TTG-NC, NGÀY 05 THÁNG 3 NĂM 2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ LẬP LẠI TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 134/2003/NĐ-CP, ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 152/2005/NĐ-CP, ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;
Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1784/STP-KTrVB ngày 26 tháng 5 năm 2006;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ đoạn: "… Đối với những vi phạm trong vận tải hành khách (như: chạy quá tốc độ, rượt đuổi nhau trên đường để tranh giành khách, coi thường tính mạng của hành khách, xe khách chở quá tải quy định, nhốt hành khách vào gầm, nóc, sàn xe…), bên cạnh hình thức xử phạt chính theo Nghị định số 152/2005/NĐ-CP, ngày 15 tháng 12 năm 2005, trước mắt, tùy theo mức độ sai phạm của người tham gia giao thông, cho phép người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tạm giữ xe và bằng lái của người điều khiển xe vi phạm trong vòng 10 ngày nếu vi phạm lần đầu, 20 ngày nếu vi phạm lần 2 và 30 ngày nếu vi phạm lần 3 trở lên" tại mục 5 của Chỉ thị số 08/2006/CT-UB ngày 14 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Công điện số 331/TTg-NC, ngày 24 tháng 12 năm 2005 và Công điện số 373/TTg-NC, ngày 05 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về lập lại trật tự an toàn giao thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Ban An toàn giao thông thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Trưởng Công an quận - huyện có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- Thường trực UBND.TP;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố;
- Văn phòng Tiếp công dân thành phố;
- Các Báo, đài thành phố;
- VPHĐ-UB: các PVP; Các tổ NCTH;
- Lưu (ĐT-Thg) P.215

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 85/2006/QĐ-UBND bãi bỏ nội dung trái pháp luật của Chỉ thị 08/2006/CT-UB về triển khai thực hiện Công điện 331/TTg-NC năm 2005 và Công điện 373/TTg-NC về lập lại trật tự an toàn giao thông do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.345

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182