Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 81/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 14/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/2004/QĐ-UB

Tam Kỳ, ngày 14 tháng 10 năm 2004.

 

QUYẾT ĐỊNH

“V/V THÀNH LẬP TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE QUẢNG NAM TRỰC THUỘC SỞ GIAO THÔNG - VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NAM”.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 4352/2001/QĐ-BGTVT ngày 18/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy chế quản lý sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 44/2001/TT-BTC ngày 15/6/2001 của Bộ Tài chính Quy định về việc thu và sử dụng học phí đào tạo, phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ;

Căn cứ Công văn số 4171/BGTVT ngày 04/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc quy hoạch các Trung tâm Sát hạch lái xe;

Căn cứ Quyết định số 4194/QĐ-UB ngày 30/9/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tạm giao đất cho Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Nam quản lý tại xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải tại Tờ trình số 775/TT-GTVT ngày 07/10/2004 và của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Sát hạch lái xe Quảng Nam trực thuộc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Trung tâm).

Trung tâm Sát hạch lái xe Quảng Nam là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản để giao dịch.

Trụ sở của Trung tâm đóng tại xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Trung tâm Sát hạch lái xe Quảng Nam có chức năng, nhiệm vụ:

* Đảm bảo duy trì, tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị chấm điểm tự động theo quy định, bảo đảm định kỳ sát hạch đạt kết quả chính xác.

* Phối hợp và tạo mọi điều kiện để các Cơ sở đào tạo, Hội đồng Sát hạch, tổ chức sát hạch lái xe. Bảo đảm cho việc ôn luyện lý thuyết, thực hành lái xe được thuận lợi, đúng kế hoạch, đúng quy định của Cục Đường bộ Việt Nam.

* Bảo đảm an toàn cho kỳ sát hạch lái xe.

* Xây dựng kế hoạch thu và sử dụng phí sát hạch, kế hoạch thu chi hằng năm trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

* Lưu trữ hồ sơ kỳ sát hạch.

* Thực hiện các dịch vụ phục vụ hoạt động của Trung tâm Sát hạch.

Điều 3. Trung tâm Sát hạch lái xe Quảng Nam có Giám đốc, Phó Giám đốc và các cán bộ chuyên môn giúp việc.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định, Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải quyết định.

Biên chế của Trung tâm do Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải phân bổ trong tổng số biên chế được UBND tỉnh giao cho Sở trước đây.

Điêu 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Trung tâm Sát hạch lái xe Quảng Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 4
- Công An tỉnh.
- Lưu VP UBND, NC.
- Sở Nội vụ, Thạnh.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 81/2004/QĐ-UB ngày 14/10/2004 về thành lập Trung tâm Sát hạch lái xe Quảng Nam trực thuộc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.267

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.204