Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 745/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 19/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 745/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ CẢNG THỦY NỘI ĐỊA PHƯƠNG QUÂN TRÊN SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG ĐƯỢC TIẾP NHẬN PHƯƠNG TIỆN THỦY NƯỚC NGOÀI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông Đường thủy nội địa được công bố kèm theo Lệnh của Chủ tịch nước số 12/2004/LCTN và Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông Đường thủy nội địa;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ giao thông vận tải;
Căn cứ Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa;
Căn cứ Văn bản số 4300/BGTVT-KCHT ngày 28/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận vị trí xây dựng cảng Phương Quân;
Xét Tờ trình số 333/CĐTNĐ-PCVT&ATGT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam kèm theo Hồ sơ xin công bố cảng thủy nội địa Phương Quân trên sông Vàm Cỏ Đông được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phương Quân;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay công bố cảng thủy nội địa Phương Quân trên sông Vàm Cỏ Đông được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài với nội dung sau:

- Vị trí xây dựng cảng có tọa độ định vị X:1169977.365; Y:63639.427, tại bờ trái sông Vàm Cỏ Đông thuộc địa phận xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An;

- Của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phương Quân;

- Địa chỉ: 80A-82 Vành Đai Trong, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh;

- Số điện thoại: (0837) 515.757 và số FAX: (0837) 515.758;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 030218987 đăng ký lần đầu ngày 22 tháng 9 năm 2000; đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 25 tháng 11 năm 2010 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp;

- Loại cảng thủy nội địa: Cảng hàng hóa;

- Cấp kỹ thuật cảng: Cấp I;

- Kết cấu công trình: Cảng liền bờ, dạng bệ cọc cao, kết cấu công trình bằng bê tông cốt thép có kích thước mặt bằng dài 116m, rộng 11,6m;

- Vùng đất của cảng: Diện tích 48.856 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH: 159386 ngày 31 tháng 12 năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An cấp;

- Vùng nước của cảng: Theo bình đồ hoàn công khu nước sau khi xây dựng cầu cảng ký hiệu HCPQ5 – 01/01 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Trường Thạch lập năm 2011;

- Thiết bị xếp dỡ: Sử dụng cần cẩu bánh xích H30 – 80T để xếp dỡ hàng hóa;

- Được phép tiếp nhận các phương tiện thủy có trọng tải đến 5.000 tấn;

- Vùng đón trả hoa tiêu: Được sử dụng vùng đón trả hoa tiêu tại Vũng Tàu.

Điều 2. Trong quá trình khai thác Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phương Quân có trách nhiệm:

1. Thực hiện đúng các quy định về quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa hiện hành và Quyết định này.

2. Bảo trì hệ thống báo hiệu và an toàn đường thủy nội địa trong khu vực vùng nước trách nhiệm.

Điều 3. Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước chuyên ngành tại cảng và thu các khoản phí, lệ phí theo quy định.

Điều 4. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan căn cứ Quyết định này và quy định của pháp luật có liên quan để tổ chức thực hiện hoạt động nghiệp vụ của mình.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Các ông Chánh văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Long An, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phương Quân, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: QP, CA, TC, NN và PTNN, Y tế;
- UBND và Sở GTVT tỉnh Long An;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Website: Chính phủ, Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KCHT (4b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 745/QĐ-BGTVT ngày 19/04/2011 về công bố cảng thủy nội địa Phương Quân trên sông Vàm Cỏ Đông được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.076

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196