Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 73/QĐ-UBND năm 2014 về đặt tên tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Số hiệu: 73/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Lê Thị Ái Nam
Ngày ban hành: 30/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 30 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII, kỳ họp thứ 12 về việc đặt tên một số đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 1128/SVHTTDL-VH ngày 26 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đặt tên 14 tuyến đường và 03 công trình công cộng trên địa bàn các huyện: Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Giá Rai, Phước Long, Hồng Dân.

(Có gửi kèm theo 02 danh sách đặt tên các tuyến đường mới và công trình công cộng của các huyện nêu trên).

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện: Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Giá Rai, Phước Long, Hồng Dân tổ chức thực hiện việc gắn biển tên đường theo quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng có kế hoạch tuyên truyền rộng rãi việc đặt tên một số đường trên địa bàn của các huyện nêu trên cho nhân dân được biết.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Giá Rai, Phước Long, Hồng Dân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Ái Nam

 


DANH SÁCH

ĐẶT TÊN MỘT SỐ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIÁ RAI VÀ HUYỆN HỒNG DÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

1. Huyện Hồng Dân (02 công trình)

STT

Tên tạm đặt

Địa điểm

Chiều ngang (m)

Chiều dài

(m)

Diện tích

(m)

Tên mới

1

Công viên thị trấn Ngan Dừa

TT Ngan Dừa

-

-

9.134,1

Công viên 19 tháng 5

2

Cầu Số 3

TT Ngan Dừa

7

93,90

 

Cầu Gia Viễn

2. Huyện Giá Rai (01 công trình)

STT

Tên công trình

Vị trí

Chiều dài (m)

Lộ giới (m)

(VH+MD+VH)

Tên mới

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Cầu Giá Rai mới

Quốc lộ 1A qua kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau nối liền ấp 1 và ấp 4, thị trấn Giá Rai

646.4m

15m

Cầu Trần Văn Sớm

Tổng cộng: Đặt tên 03 công trình công cộng

 

DANH SÁCH

ĐẶT TÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU
Ban hành kèm theo Quyết định số 73/QĐ-UBND  ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

STT

Tên đường tạm đặt

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài (m)

Lộ giới (m)

(VH+MĐ+VH)

Tên đường mới

(1)

(2)

(4)

(5)

(3)

(7)

(8)

 

1. Huyện Vĩnh Lợi (01 tuyến đường)

1

Châu Hưng A

Quốc lộ 1A

Cầu Chắt Đốt

7.414m

6.5m

Nguyễn Minh Nhựt

 

2. Huyện Hòa Bình (01 tuyến đường)

1

Chưa có tên

Cầu Hòa Bình

Đê Đông

13.000

LGQH 32m

MĐHT 3.5m

Lê Thị Riêng

 

3. Huyện Phước Long (03 tuyến đường)

1

Đường Công ty Dược

Công ty Dược cũ

Giáp Quản lộ - Phụng Hiệp

1.500m

20m

Trần Hồng Dân

2

Đường kênh 250

Giáp đường 30/4 - Long Hải

Giáp đường Tài Chính

695m

20m

Yên Mô

3

Cầu Đức Thành 2 đến Quản lộ - Phụng Hiệp

Cầu Đức Thành 2

Quản lộ - Phụng Hiệp

557,3m

7m

Nho Quan

 

4. Huyện Hồng Dân (09 tuyến đường)

1

Đường Bà Hiên

Đ. Nguyễn Du

Miếu Bà Hiên

1.653,25m

17m

Lê Lợi

2

Đường Bà Gồng

Đ. Trần Hưng Đạo

Giáp Đ. Ngan Dừa - Ninh Hòa - Ninh Quới

1.600m

5.5m

Lê Lai

3

Đường Đầu Sấu

Cầu Đầu Sấu (quốc lộ 63)

Cầu Chùa

638,3m

5,5m

Mậu Thân

4

Đường sân quần vợt

Đ. Trần Hưng Đạo

Nguyễn Trung Trực

548,6m

6,5m

Lý Tự Trọng

5

Đường Chùa Đầu Sấu

Mép đường vào cầu Ngan Dừa

Cầu Chùa

387,95m

16m

Nguyễn Thị Thiên

6

Đường Cầu Số 3

Cầu Số 3

Kinh nhỏ

239,95m

6m

Lê Thị Nhơn

7

Đường D1

Đ. Nguyễn Thị Minh Khai

Rạch Ngan Dừa

116,61m

10m

Trần Thị Tư

8

Đường D2

Đ. Nguyễn Thị Minh Khai

Rạch Ngan Dừa

81,43m

10m

Nguyễn Thị Hai

9

Đường D3

Đ. Nguyễn Thị Minh Khai

Rạch Ngan Dừa

81,48

10m

Dương Thị Bảy

Tổng cộng: Đặt tên 14 tuyến đường

 

UBND TỈNH BẠC LIÊU

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 73/QĐ-UBND năm 2014 về đặt tên tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.879
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30