Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 706/QĐ-UBND năm 2006 về việc thành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện kiểm tra việc chỉ đạo và chấp hành pháp luật về trật tự ATGT-TTCC trên địa bàn tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 706/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Công Ngọ
Ngày ban hành: 23/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 706/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH THỰC HIỆN KIỂM TRA VIỆC CHỈ ĐẠO VÀ CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ ATGT-TTCC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2004;
Theo đề nghị của Ban ATGT tỉnh tại tờ trình số 17/BATGT ngày 10.5.2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện kiểm tra việc chỉ đạo và chấp hành pháp luật về trật tự ATGT-TTCC trên địa bàn tỉnh, gồm các ông có tên sau:

1. Ông Nguyễn Hữu Thắng - Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, Tổ trưởng.

2. Ông Nguyễn Đức Tân - Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh, Tổ phó.

3. Ông Trịnh Văn Phuờng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường, Thành viên.

4. Ông Nguyễn Hải Ba - Phó cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh, TV.

5. Ông Vũ Xuân Phương - Phó Giám dốc Đoạn Quản lý ĐS số 4, TV.

5. Ông Trần Văn Chính - Phó trưởng phòng CSQLHC&TTXH CA, TV.

6. Ông Đoàn Thanh Luân - Phó trưởng phòng kiểm tra - kiểm soát Kho bạc nhà nuớc tỉnh, TV.

7. Ông Trần Mạnh Hòa - Chánh thanh tra Sở Giao thông - Vận tải, TV.

8. Ông Nguyễn Văn Hồng - Chuyên viên Văn phòng Ban ATGT tỉnh, TV.

Điều 2.

- Tổ công tác liên ngành có nhiệm vụ kiểm tra việc chỉ đạo và chấp hành pháp luật về trật tự ATGT-TTCC, Chỉ thị số 04/2006/CT-UBND ngày 24.3.2006 và kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2005, phương hướng nhiệm vụ năm 2006;

- Tổ trưởng Tổ công tác có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra, trình UBND tỉnh phê duyệt; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và duy trì hoạt động của Tổ theo kế hoạch công tác;

- Tổ công tác liên ngành hoạt dộng theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi kết thúc đợt công tác;

- Kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Tổ công tác từ nguồn của Ban ATGT tỉnh.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các cơ quan thành viên, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các ông có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

 
CHỦ TỊCH 
Nguyễn Công Ngọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 706/QĐ-UBND năm 2006 về việc thành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện kiểm tra việc chỉ đạo và chấp hành pháp luật về trật tự ATGT-TTCC trên địa bàn tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.274

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211