Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 594/QĐ-BGTVT năm 2009 về việc chuyển đoạn tuyến Quốc lộ 60 cũ từ bến phà Cổ Chiên cũ (Km46+200) đến đoạn tuyến tiếp giáp với Quốc lộ 60 mới (Km49+300) thuộc địa phận tỉnh Trà Vinh thành đường địa phương do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 594/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 16/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 594/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN ĐOẠN TUYẾN QUỐC LỘ 60 CŨ TỪ BẾN PHÀ CỔ CHIÊN CŨ (KM46+200) ĐẾN ĐOẠN TUYẾN TIẾP GIÁP VỚI QUỐC LỘ 60 MỚI (KM49+300) THUỘC TỈNH TRÀ VINH THÀNH ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

- Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
- Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 26/2001/QH10 ngày 29/6/2001;
- Căn cứ Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển đoạn tuyến Quốc lộ 60 cũ từ bến phà Cổ Chiên cũ (Km46+200) đến đoạn tuyến tiếp giáp với Quốc lộ 60 mới (Km49+300) thuộc địa phận tỉnh Trà Vinh thành đường địa phương và bàn giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh quản lý.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh có trách nhiệm báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh để tổ chức bàn giao quản lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Kết cấu hạ tầng giao thông; Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Trà Vinh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KHĐT;
- Bộ Tài chính;
- UBND tỉnh Trà Vinh;
- Kho bạc NN Trung ương;
- Kho bạc NN tỉnh Trà Vinh;
- Cục ĐBVN (10 bản);
- Lưu: VT, KCHT (2).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 594/QĐ-BGTVT năm 2009 về việc chuyển đoạn tuyến Quốc lộ 60 cũ từ bến phà Cổ Chiên cũ (Km46+200) đến đoạn tuyến tiếp giáp với Quốc lộ 60 mới (Km49+300) thuộc địa phận tỉnh Trà Vinh thành đường địa phương do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.215
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.42.25