Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 46/2001/QĐ-UB về việc các tuyến đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy tham gia giao thông đường bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 46/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 01/06/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 46/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG BẮT BUỘC ĐỘI MŨ BẢO HIỂM KHI ĐI XE MÔ TÔ, XE MÁY THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 29/5/1995 của Chính phủ về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị;
Căn cứ Chỉ thị số 08/2001/CT-TTg ngày 27/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việctập trung thực hiện một số biện pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông và khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông; Công văn số 407/CP-CN ngày 15/5/2001 của Chính phủ về việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy;
Căn cứ Thông tư số 08/2001/TT/BGTVT ngày 16/5/2001 Hướng dẫn đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông công chánh thành phố (công văn số 92/GT-GT ngày 28/5/2001) về việc cắm ranh giới phạm vi nội thành, nội thị;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê duyệt 14 tuyến đường thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy tham gia lưu thông đường bộ theo qui định của Chính phủ (đính kèm danh sách các tuyến đường).

Điều 2. Giám đốc Sở Giao thông công chánh thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện cắm các biển báo hiệu chỉ rõ các tuyến đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy. Biển báo hiệu phải rõ ràng, dễ hiểu, truyền đạt đầy đủ thông tin, đúng qui định về giao thông đường bộ và hướng dẫn thực hiện của ngành giao thông.

Giám đốc Sở Giao thông công chánh thành phố và Giám đốc Công an thành phố phối hợp thông báo trên các phương tiện thông tin, tổ chức thực hiện và xử phạt các trường hợp vi phạm theo đúng qui định của Chính phủ.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin chịu trách nhiệm thực hiện các chương trình tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện đúng quy định của Chính phủ và nội dung quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận – Huyện, Thủ trưởng các Sở ban ngành thành phố, Thủ trưởng các đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và các cá nhân tham gia lưu thông đường bộ tại Thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :  
 - Như điều 4  
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Giao thông Vận tải
- TT/TU, TT/HĐND TP
- TTUBND TP
- UB MTTQVN TP
- Các Báo, Đài (để tuyên truyền)
- VPUB : các PVP, các tổ NCTH
- Lưu (ĐT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Hùng Việt

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 46/2001/QĐ-UB về việc các tuyến đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy tham gia giao thông đường bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.747

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159