Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 43/2009/QĐ-UBND sửa đổi quy định phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 74/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Số hiệu: 43/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Phạm Văn Tân
Ngày ban hành: 14/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 43/2009/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 14 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐƯỜNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 74/2008/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường bộ;
Căn cứ Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2008 UBND tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành Quy định phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 448/TTr-SXD ngày 16 tháng 6 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

1. Bổ sung Điều 8 như sau:

“Điều 8. Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tây Ninh, Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát:

1. Quản lý nhà nước về đầu tư khai thác trực tiếp hệ thống đường đô thị thuộc khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh quản lý, bao gồm:

a) Quản lý đầu tư mới hoặc nâng cấp, sửa chữa theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Quản lý khai thác toàn bộ hệ thống giao thông trong phạm vi khu công nghiệp, khu kinh tế, gồm quản lý nền đường, mặt đường, vĩa hè, bó vĩa hè, nút giao thông, cầu, đảo giao thông, dãy phân cách, hệ thống báo hiệu đường bộ, bến bãi đỗ xe…

2. Chịu trách nhiệm quản lý hành chính trong việc sử dụng hè phố, lòng đường, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, chống lấn chiếm lòng đường, hè phố, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự, vệ sinh môi trường, mỹ quan khu công nghiệp, khu kinh tế.

3. Lập các đề án thực hiện quy hoạch, kế hoạch nâng cấp, cải tạo, bảo trì và phát triển đường đô thị trên địa bàn quản lý theo quy hoạch xây dựng được duyệt làm cơ sở đầu tư và quản lý sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị.

4. Cấp giấy phép cho các tổ chức, cá nhân trong các hoạt động liên quan đến quản lý đường đô thị thuộc khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định, gồm:

a) Đào đường đô thị thuộc phạm vi khu công nghiệp, khu kinh tế;

b) Lắp đặt các công trình ngầm;

c) Xây dựng, lắp đặt các công trình nổi trên đường đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các công trình phục vụ công cộng đường thuộc khu công nghiệp, khu kinh tế;

d) Sử dụng tạm thời đường thuộc khu công nghiệp, khu kinh tế ngoài mục đích giao thông.

5. Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch bến bãi đỗ xe thuộc địa bàn quản lý. Phê duyệt quy hoạch các điểm trông giữ xe công cộng trên hè phố đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường.

6. Tổ chức quản lý theo thẩm quyền và kiểm tra, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật”.

2. Sửa đổi Điều 8, 9, 10 thành Điều 9, 10, 11:

Điều 9. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Điều 10. Xử phạt vi phạm hành chính.

3. Bổ sung Điều 11 như sau:

“Điều 11. Tổ chức thực hiện:

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, các sở Xây dựng, Giao thông vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, các tổ chức và cá nhân thực hiện đúng quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng để được hướng dẫn và giải quyết theo thẩm quyền”.

4. Các nội dung khác: Không thay đổi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và là một phần của Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Xây dựng, Giao thông vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; thủ trưởng các sở, ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 43/2009/QĐ-UBND sửa đổi quy định phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 74/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.920

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184