Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 428-CP năm 1979 về Quy chế quá cảnh tạm thời cho tàu thuỷ nước ngoài chở hàng viện trợ khẩn cấp có tính chất nhân đạo đi qua đường sông Cửu Long lên Cam-pu-chia do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 428-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành: 04/12/1979 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*******

Số: 428-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢN QUY CHẾ QUÁ CẢNH TẠM THỜI CHO TÀU THUỶ NƯỚC NGOÀI CHỞ HÀNG VIỆN TRỢ KHẨN CẤP CÓ TÍNH CHẤT NHÂN ĐẠO ĐI QUA ĐƯỜNG SÔNG CỬU LONG LÊN CAM-PU-CHIA.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ do Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 7 năm 1960;
Theo yêu cầu của các nước và các tổ chức quốc tế đưa tàu chở hàng viện trợ có tính chất nhân đạo trực tiếp đến Phnôm Pênh qua sông Cửu Long;
Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản Quy chế quá cảnh tạm thời cho tàu thuỷ ra nước ngoài chở hàng viện trợ khẩn cấp có tính chất nhân đạo đi qua đường sông Cửu Long lên Cam-pu-chia.

Điều 2. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm căn cứ vào bản quy chế này hướng dẫn và quy định các vấn đề cụ thể để thực hiện, sau khi đã trao đổi với các Bộ, các ngành và địa phương có liên quan.

Điều 3. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, các đồng chí Bộ trưởng các Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Nội vụ, Ngoại thương, Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị

 

QUY CHẾ

QUÁ CẢNH TẠM THỜI CHO TÀU THUỶ NƯỚC NGOÀI CHỞ HÀNG VIỆN TRỢ KHẨN CẤP CÓ TÍNH CHẤT NHÂN ĐẠO ĐI QUA ĐƯỜNG SÔNG CỬU LONG LÊN CAM-PU-CHIA
(Ban hành kèm theo quyết định số 428-CP ngày 4/12/1979 của Hội đồng Chính phủ)

Thực hiện sự thoả thuận giữa Chính phủ và nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam  và Hội đồng nhân dân cách mạng nước Cộng hoà nhân dân Cam-pu-chia, nay quy định quy chế quá cảnh tạm thời cho tàu nước ngoài vận chuyển hàng viện trợ khẩn cấp có tính chất nhân đạo cho nhân dân Cam-pu-chia qua đường sông Cửu long như sau:

Điều 1. Tàu một nước thứ ba vận chuyển hàng viện trợ khẩn cấp có tính chất nhân đạo cho Cam-pu-chia (dưới đây gọi tắt là tàu quá cảnh) muốn qua đường sông Cửu Long, trước tiên phải được Hội đồng nhân dân cách mạng Cộng hoà nhân dân Cam-pu-chia cho phép nhập cảnh Cam-pu-chia.

Khi được thông báo về việc Hội đồng nhân dân cách mạng Cam-pu-chia đã cho phép tàu nước thứ ba nhập cảnh Cam-pu-chia qua đường sông Cửu Long nằm trong lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ giao thông vận tải nước Cộng xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ xem xét việc cho phép quá cảnh lãnh thổ Việt Nam từng trường hợp một trên tinh thần hiểu biết.

Điều 2.  Thủ tục cần thiết cho việc quá cảnh (nhập và xuất) sẽ làm tại Vũng tàu lúc tàu từ biển vào và lúc tàu rời khỏi vùng biển của Việt Nam; tại Vĩnh Xương (biên giới Việt Nam – Cam-pu-chia) lúc tàu từ Việt Nam qua Cam-pu-chia và tàu từ Cam-pu-chia lúc trở ra biển qua Việt Nam. Tàu quá cảnh chỉ rời Vũng Tàu và Vĩnh Xương đi vào nội thuỷ Việt Nam khi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục liên hiệp kiểm tra và được Cảng vụ cấp giấy phép nhập cảnh hoặc xuất cảnh. Khi còn có những vấn đề về an ninh, hải quan, y tế và an toàn giao thông cần xử lý, thì tàu quá cảnh chưa được cấp giấy phép nhập cảnh hoặc xuất cảnh.

Điều 3. Để đảm bảo an toàn cho cuộc hành trình qua đường sông Cửu Long nằm trên lãnh thổ Việt Nam, tàu quá cảnh phải dùng hoa tiêu của ngành đường thuỷ Việt Nam. Các cơ quan công an biên phòng, cơ quan đại lý tàu biển và trong trường hợp cần thiết, các cơ quan y tế và hải quan Việt Nam có trách nhiệm cử người đi theo tàu trong suốt thời gian tàu quá cảnh trong nội thuỷ Việt Nam.

 Điều 4. Trong suốt thời gian quá cảnh trong nội thuỷ Việt Nam, tàu quá cảnh phải treo cờ quốc tịch của tàu và cờ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 5. Mọi tàu quá cảnh đều phải đi đúng theo đường quy định từ Cửu Tiểu đến Vĩnh Xương và trên dọc đường chỉ được phép neo đậu lại ở những điểm do Bộ Giao thông vận tải Việt Nam quy định.

Trong trường hợp tàu bị tai nạn, thuyền trưởng tàu quá cảnh phải thông báo ngay cho các nhân viên công an biên phòng và đại lý tàu biển Việt Nam đi theo tàu biết và phải tuân thủ mọi sự hướng dẫn của các nhân viên Việt Nam có trách nhiệm.

Điều 6. Ngoài số lượng lương thực và thực phẩm, hàng tiêu dùng và nhiên liệu cần thiết cho sinh hoạt của các thuỷ thủ và hoạt động bình thường của tàu, tàu quá cảnh chỉ được chuyên chở các mặt hàng phù hợp với tính chất của viện trợ nhân đạo, mà danh mục và số lượng đã được sự đồng ý của Hội đồng nhân dân cách mạng nước Cộng hoà nhân dân Cam-pu-chia.

Điều 7. Tất cả các loại vũ khí, chất nổ và các máy liên lạc vô tuyến điện có trên tàu đều phải được niêm phong trong suốt thời gian tàu có mặt trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong trường hợp tàu đến địa điểm neo đậu hoặc tàu bị nạn cần phải dùng vô tuyến điện để liên lạc với cơ quan có trách nhiệm của Việt Nam, thì công an biên phòng Việt Nam đi trên tàu sẽ cho phép sử dụng.

Điều 8. Trong suốt thời gian tàu quá cảnh có mặt trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các thuỷ thủ phải nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ Nghĩa Việt Nam, đặc biệt là các luật lệ về an toàn giao thông vận tải, an ninh, di cư, nhập cư, hải quan, y tế, chống ô nhiễm, tiếp xúc với cơ quan và nhân dân địa phương. Các thuỷ thủ của các tàu quá cảnh không được có hành động làm phương hại đến hoà bình, độc lập, an ninh chính trị, quản lý kinh tế và trật tự xã hội của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 9.  Để tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc viện trợ khẩn cấp có tính nhân đạo cho nhân dân Cam-pu-chia anh em, Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho các tàu quá cảnh nói trên được miễn thuế quan và các thứ thuế khác, mà chỉ phải trả các chi phí về dịch vụ.

Điều 10. Tàu quá cảnh phải bồi thường mọi thiệt hại về vật chất do tàu quá cảnh hoặc các thuỷ thủ của tàu gây ra cho phía Việt Nam. Trong trường hợp tàu quá cảnh bị đắm, việc trục vớt tàu do các cơ quan có trách nhiệm của Việt Nam đảm nhiệm, cơ quan chủ tàu phải chịu thanh toán chi phí.

Điều 11. Mọi vi phạm đối với quy chế này sẽ bị xử lý theo luật pháp Việt Nam.

Điều 12. Bộ Giao thông vận tải Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Ngoại thương, Bộ Ngoại giao hướng dẫn cụ thể việc thi hành quy chế này.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 428-CP năm 1979 về Quy chế quá cảnh tạm thời cho tàu thuỷ nước ngoài chở hàng viện trợ khẩn cấp có tính chất nhân đạo đi qua đường sông Cửu Long lên Cam-pu-chia do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.087

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.133