Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4250/QĐ-BGTVT năm 2015 phê duyệt Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông trên đường bộ cao tốc và xây dựng mô hình tuyên truyền an toàn giao thông theo hình thức xã hội hóa” do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 4250/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 01/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BGIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 4250/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN GIAO THÔNG THEO HÌNH THỨC XÃ HỘI HÓA”

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 1586/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1734/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến 2020 và tầm nhìn sau năm 2020;

Căn cứ Công điện số 03/CĐ-UBATGTQG ngày 17 tháng 04 năm 2014 của Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan đoàn thể nhằm tăng cường các biện pháp để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường cao tốc;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông trên đường bộ cao tốc và xây dựng mô hình tuyên truyền an toàn giao thông theo hình thức xã hội hóa” với các nội dung chủ yếu như sau:

I. QUAN ĐIỂM

1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông trên đường bộ cao tốc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là của các cơ quan chức năng có liên quan như Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Các giải pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông trên đường bộ cao tốc phải phù hợp với chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc và đồng bộ, có hiệu quả với phương thức tiếp cận mới.

3. Huy động tối đa nguồn lực xã hội, đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông trên đường bcao tốc.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho người tham gia giao thông trên đường bộ cao tốc và người dân sống dọc khu vực tuyến đường nhằm giảm tai nạn giao thông, giảm các rủi ro gây tai nạn giao thông trên đường bộ cao tốc hướng tới một hệ thống đường bộ cao tốc đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải và bảo đảm an toàn giao thông một cách bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể

- Giảm thiểu tai nạn giao thông trên đường bộ cao tốc trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

- Nâng cao kỹ năng lái xe an toàn trên đường bộ cao tốc cho lái xe.

- Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trên đường bộ cao tốc của các lái xe, các chủ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải và của người dân sống dọc khu vực tuyến đường bộ cao tốc đi qua.

- Xóa bỏ 100% các hình thức vi phạm chủ yếu như phá rào, đi xe mô tô, xe gắn máy trên đường bộ cao tốc, đi bộ trên đường bộ cao tốc, bán hàng trên đường cao tốc, trèo qua giải phân cách sang đường, các điểm dừng đón trả khách trái phép trên đường bộ cao tốc.

- Nâng cao năng lực của các cơ quan, tổ chức, các nhà đầu tư xây dựng quản lý và khai thác đường bộ cao tốc trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông trên đường bộ cao tốc.

- Phấn đấu đạt 75% kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông trên đường bộ cao tốc bằng hình thức xã hội hóa.

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông

Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông trên đường bộ cao tốc với những nội dung như sau:

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến về kỹ năng lái xe an toàn trên đường bộ cao tốc, các quy tắc giao thông đường bộ, hệ thống báo hiệu đường bộ cao tốc, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, chạy quá tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, văn hóa giao thông, cảnh báo những nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên đường bộ cao tốc và hậu quả của tai nạn giao thông, xử lý các tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông trên đường bộ cao tốc, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ cao tốc, các hành vi nghiêm cấm như đi bộ, trèo rào, giải phân cách sang đường bộ cao tốc, đi xe máy vào đường bộ cao tốc, tụ tập bắt xe khách trên đường cao tốc và hướng dẫn sử dụng cầu vượt, hầm chui qua đường.

- Biên soạn Sổ tay an toàn giao thông trên đường bộ cao tốc và cấp cho các lái xe.

- Xây dựng website, ứng dụng cho điện thoại thông minh (smartphone) và sử dụng mạng xã hội (Facebook, Twitter) tuyên truyền, phổ biến về an toàn giao thông trên đường bộ cao tốc.

- Xây dựng các đoạn phim ngắn, các tiểu phẩm (videoclip) phát trên truyền hình và chiếu tại các sự kiện tuyên truyền; các tiểu phẩm phát trên đài phát thanh; các chuyên mục trên các báo giấy, báo điện tử địa phương và Trung ương.

- Xây dựng phòng tuyên truyền lưu động bằng hình ảnh.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đường bộ cao tốc lưu động tại các công ty vận tải thương mại, các trạm dừng nghỉ, các bến xe, các bãi xe, các cơ quan, trường học, trong đó chú trọng tập huấn nâng cao kỹ năng lái xe an toàn trên đường cao tốc cho các lái xe trong các doanh nghiệp vận tải hành khách và hàng hóa thương mại.

- Tổ chức tuyên truyền theo mô hình “Tuần An toàn giao thông đường bộ cao tốc” tại các khu dân cư, đặc biệt các khu dân cư sống dọc tuyến cao tốc, các khu có các công ty vận tải thương mại hoạt động, khu bến bãi đỗ xe với sự tham gia của các Ban An toàn giao thông, Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, các đoàn thể và các đơn vị, tổ chức khác có liên quan.

- Sử dụng bảng điện tử trên các giá long môn đặt tại vị trí đầu các tuyến đường bộ cao tốc, các đoạn nhập làn vào đường bộ cao tốc, tại trạm dừng nghỉ và trạm thu phí nhằm truyền tải các thông điệp về an toàn giao thông cho các lái xe.

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đường bộ cao tốc vào các dịp ngày tết, lễ, hội.

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông trên đường bộ cao tốc vào các hoạt động tuyên truyền chung về an toàn giao thông của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các Ban An toàn giao thông địa phương, của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và các dự án về an toàn giao thông.

- Lồng ghép vào hoạt động sinh hoạt của chi bộ, chính quyền và của các tổ chức đoàn thể địa phương dọc các tuyến đường bộ cao tốc các nội dung tuyên truyền về bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ cao tốc, các hành vi nghiêm cấm như: Đi bộ, phá rào, trèo rào, trèo giải phân cách sang đường bộ cao tốc, đi xe máy vào đường bộ cao tốc, tụ tập bắt xe khách, bán hàng trên đường bộ cao tốc và hướng dẫn sử dụng cầu vượt, hầm chui qua đường.

2. Tuyên truyền an toàn giao thông theo hình thức xã hội hóa

Thực hiện xã hội hóa tuyên truyền an toàn giao thông theo các hình thức như sau:

- Cục Quản lý Đường bộ cao tốc kêu gọi tài trợ, tiếp nhận tài trợ và trực tiếp triển khai các hoạt động tuyên truyền chuyên về an toàn giao thông đường bộ cao tốc.

- Các nhà đầu tư xây dựng và khai thác các tuyến đường bộ cao tốc (như Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long...) tự triển khai thực hiện tuyên truyền chuyên về an toàn giao thông đường bộ cao tốc.

- Các hoạt động tuyên truyền do các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tự bỏ kinh phí thực hiện tuyên truyền chung về an toàn giao thông với sự phối hợp của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và tích hợp chuyên đề về an toàn giao thông đường bộ cao tốc với sự phối hợp, hỗ trợ của Cục Quản lý Đường bộ cao tốc.

- Cục Quản lý Đường bộ cao tốc kết hợp cùng với Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận tài trợ và tổ chức thực hiện tuyên truyền.

- Cục Quản lý Đường bộ cao tốc tiếp nhận tài trợ và tích hợp tuyên truyền chuyên đề an toàn giao thông đường bộ cao tốc vào các hoạt động do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải và Ban An toàn giao thông cấp tỉnh chủ trì thực hiện tuyên truyền chung về an toàn giao thông.

- Kết hp tuyên truyền chuyên đề an toàn giao thông đường bộ cao tốc với các chương trình, dự án do các tổ chức quốc tế thực hiện tuyên truyền chung về an toàn giao thông, đặc biệt là các tổ chức phi chính phủ.

3. Cơ chế, chính sách và quản lý

- Thành lập bộ phận tuyên truyền của các doanh nghiệp đầu tư, khai thác đường cao tốc có chức năng thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đường cao tốc với đầy đủ các trang thiết bị và tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền.

- Bố trí bộ phận tuyên truyền và phổ biến pháp luật trực thuộc Cục Quản lý Đường bộ cao tốc với chức năng, nhiệm vụ chủ trì, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông cho đường bộ cao tốc; phối hợp với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương tiến hành công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; chủ trì, xây dựng và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông; quản lý và cập nhật trang web, ứng dụng cho smartphone. Được trang bị các trang thiết bị và tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền.

- Đưa nội dung kiến thức, kỹ năng về lái xe trên đường bộ cao tốc vào chương trình đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe.

- Xây dựng chính sách khuyến khích, ưu đãi các doanh nghiệp, các tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông đường bộ cao tốc như: Cho phép gắn biển logo của doanh nghiệp vào các biển báo, biển tuyên truyền trên đường bộ cao tốc, quảng cáo tại các trạm dừng nghỉ, trên website và ứng dụng điện thoại.

- Ban hành cơ chế phối hợp hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đường bộ cao tốc giữa Tổng cục Đường bộ Việt Nam với các Ban An toàn giao thông địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan...

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt các vi phạm về hành lang an toàn giao thông, cắt rào chắn thép, tháo trộm bu lông, ốc vít, xử lý các hộ dân kinh doanh trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

- Đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, đặc biệt đối với việc dừng đón trả khách trái phép trên đường bộ cao tốc.

- Áp dụng hệ thống giao thông thông minh, camera giám sát trên đường bộ cao tốc.

4. Nguồn nhân lực

- Đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, nhân viên thuộc các cơ quan quản lý đường bộ cao tốc, các nhà đầu tư xây dựng và khai thác đường bộ cao tốc, các công ty tổ chức vận hành, khai thác đường bộ, cao tốc, cán bộ, nhân viên các Ban An toàn giao thông cấp tỉnh, Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông và các cán bộ, nhân viên làm công tác an toàn giao thông của các doanh nghiệp vận tải hành khách và hàng hóa thương mại.

- Xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên về an toàn giao thông đường bộ cao tốc trong các cơ quan, tổ chức, các tổ chức chính tr- xã hội và ở địa phương.

- Tổ chức các khóa đào tạo trong và ngoài nước, các cuộc hội thảo chuyên đề an toàn giao thông đường bộ cao tốc.

5. Nguồn vốn

Tạo nguồn vốn xã hội hóa thông qua các hình thức sau:

- Huy động nguồn kinh phí các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các nguồn vốn từ các tổ chức nước ngoài, phi chính phủ tài trợ cho các hoạt động tuyên truyền.

- Kinh phí thu được từ hoạt động quảng cáo tại các trạm dừng nghỉ, trên trang website, ứng dụng điện thoại và quảng cáo trong các hoạt động tuyên truyền tại các sự kiện, các tiểu phẩm truyền hình, logo của doanh nghiệp phù hợp trong một số biển tuyên truyền, biển báo trên tuyến.

- Đề xuất bổ sung quy định về kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền trong cấu thành tổng mức đầu tư và dự toán công trình xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo đường bộ cao tốc.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ An toàn giao thông:

- Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Bộ về công tác triển khai thực hiện Đán; chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án;

- Định kỳ 6 tháng tổng hợp, báo cáo và đề xuất với Lãnh đạo Bộ giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc và phát sinh trong quá trình thực hiện Đề án.

2. Vụ Vận tải: Phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Sở Giao thông vận tải, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền đến các doanh nghiệp vận tải.

3. Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch Đầu tư, Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư: Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ đề xuất bổ sung quy định về kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền trong cấu thành tổng mức đầu tư và dự toán công trình xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo đường bộ cao tốc.

4. Vụ Tổ chức cán bộ:

- Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam đưa nội dung kiến thức, kỹ năng về lái xe trên đường bộ cao tốc vào chương trình đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương trong công tác đào tạo, tập huấn phát triển nguồn nhân lực.

5. Tổng cục Đường bộ Việt Nam:

- Phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai Đề án.

- Chỉ đạo Cục Quản lý Đường bộ cao tốc triển khai thực hiện các nội dung của Đề án thuộc phạm vi và trách nhiệm của Cục.

- Xây dựng kế hoạch triển khai Đề án hàng năm và định kỳ 6 tháng tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

- Chủ trì xây dựng quy chế phối hợp hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đường bộ cao tốc giữa Tổng cục Đường bộ Việt Nam với các Ban An toàn giao thông địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ đưa nội dung kiến thức, kỹ năng về lái xe trên đường bộ cao tốc vào chương trình đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe.

6. Ban An toàn giao thông và Sở Giao thông vận tải các tỉnh: Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai thực hiện các nội dung của Đề án có liên quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Ủy ban ATGTQG (để phối hợp);
- Ban ATGT và Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ GTVT;
- Văn phòng Đảng ủy Bộ GTVT;
- Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ GTVT;
- Lưu: VT, ATGT (5);

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ ƯU TIÊN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN GIAO THÔNG THEO HÌNH THỨC XÃ HỘI HÓA”
(Kèm theo Quyết định số 4250/QĐ-BGTVT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Chương trình, dự án ưu tiên đầu tư

Dự kiến kinh phí (triệu đồng)

Dự kiến nguồn kinh phí

NSNN

Xã hi hóa

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

1

Dự án Xây dựng Website và ứng dụng smartphone tuyên truyền ATGT đường bộ cao tốc

2.000

500

500

 

 

 

500

500

 

 

 

2

Dự án nghiên cứu biên soạn Sổ tay ATGT đường bộ cao tốc

1.000

 

250

250

 

 

 

250

250

 

 

3

Dự án đầu tư xây dựng các bảng tuyên truyền điện tử trên các tuyến đường bộ cao tốc

5.000

 

 

 

 

 

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

4

Chương trình “Tuần An toàn giao thông đường bộ cao tốc” trên các tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Thái Nguyên, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

5.500

500

400

300

200

150

600

700

800

900

950

5

Chương trình tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

4.400

 

400

300

250

250

 

700

800

850

850

6

Chương trình tuyên truyền tại các trạm dừng nghỉ và trạm thu phí

4.400

 

400

300

300

250

 

700

800

800

850

Tổng cộng:

22.300

1.000

1.950

1.150

750

650

2.100

3.850

3.650

3.550

3.650

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4250/QĐ-BGTVT năm 2015 phê duyệt Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông trên đường bộ cao tốc và xây dựng mô hình tuyên truyền an toàn giao thông theo hình thức xã hội hóa” do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.257
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.134