Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3881/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc chuyển đề án bảo vệ môi trường năm 2008 của Cục Hàng hải Việt Nam sang thực hiện năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3881/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Trần Doãn Thọ
Ngày ban hành: 26/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3881/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2008 CỦA CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM SANG THỰC HIỆN NĂM 2009

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 1017/QĐ-BGTVT ngày 11/04/2008 của Bộ Giao thông vận tải về việc giao bổ sung kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2008;
Căn cứ văn bản số 571/TB-BGTVT ngày 15/12/2008 thông báo kết luận cuộc họp triển khai đề án bảo vệ môi trường năm 2008 “Điều tra, xác định vùng thải nước dằn tàu tại khu vực cảng biển Sài Gòn – Vũng Tàu”;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển đề án bảo vệ môi trường năm 2008:

Tên đề án: Điều tra, xác định vùng thải nước dằn tàu tại khu vực cảng biển Sài Gòn – Vũng Tàu

Mã số: MT084011

Cơ quan quản lý: Bộ Giao thông vận tải

Cơ quan chủ trì: Cục Hàng hải Việt Nam

Kinh phí: 180 triệu đồng sang thực hiện năm 2009.

Điều 2. Cục Hàng hải Việt Nam khẩn trương tổ chức triển khai đề án, bảo đảm sử dụng hiệu quả ngân sách sự nghiệp môi trường đã được phân bổ.

Vụ Môi trường, Vụ Tài chính hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3881/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc chuyển đề án bảo vệ môi trường năm 2008 của Cục Hàng hải Việt Nam sang thực hiện năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.104

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228