Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3408/2003/QĐ-BGTVT hủy bỏ Quyết định 1068/2002/QĐ-BGTVT quy định tạm thời về một số nội dung trong thiết kế công trình cầu đường quốc lộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3408/2003/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đào Đình Bình
Ngày ban hành: 14/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3408/2003/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1068/2002/QĐ-BGTVT NGÀY 12/4/2002 “BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG QUỐC LỘ”

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Hủy bỏ quyết định số 1068/2002/QĐ/BGTVT ngày 12/4/2002 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc Ban hành quy định tạm thời về một số nội dung trong thiết kế công trình cầu đường quốc lộ.

Điều 2 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông(bà) Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục GĐ và QLCLCT GT, Vụ trưởng Vụ KHĐT, Vụ trưởng Vụ KHCN, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận
:
- Như điều 3
- Lưu VP, KHCN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
Đào Đình Bình

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3408/2003/QĐ-BGTVT hủy bỏ Quyết định 1068/2002/QĐ-BGTVT quy định tạm thời về một số nội dung trong thiết kế công trình cầu đường quốc lộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.638
DMCA.com Protection Status