Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 31/2014/QĐ-UBND quy định phạm vi tuyến đường hoạt động và thời gian hoạt động đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Số hiệu: 31/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Phạm Văn Ca
Ngày ban hành: 23/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2014/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 23 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH PHẠM VI TUYẾN ĐƯỜNG HOẠT ĐỘNG VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI XE CHỞ HÀNG BỐN BÁNH CÓ GẮN ĐỘNG CƠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư số 16/2014/TT-BGTVT ngày 13/5/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 262/TTr- SGTVT ngày 03/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định phạm vi các tuyến đường hoạt động và thời gian hoạt động đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trên hệ thống giao thông đường bộ thuộc địa bàn tỉnh Thái Bình.

2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, vận hành khai thác hệ thống giao thông đường bộ và khai thác sử dụng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ hoạt động trên hệ thống giao thông đường bộ thuộc tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Quy định các tuyến đường và thời gian hoạt động của xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ

1. Xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ được phép lưu hành trên tất cả các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh Thái Bình trừ các tuyến đường được quy định tại Điều 3 của Quyết định này.

2. Thời gian hoạt động của xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trên các tuyến đường được phép lưu hành vào tất cả các ngày, các giờ trong năm.

Điều 3. Các tuyến đường xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ không được phép lưu hành

1. Các tuyến đường cấm ô tô, đường cấm ô tô chở hàng

2. Các tuyến đường cao tốc, các tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp I và cấp II, các tuyến đường được thiết kế, xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III nhưng có mật độ phương tiện và người tham gia giao thông lớn. Cụ thể các tuyến sau:

- Tuyến đường nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

- Tuyến Quốc lộ 10 từ cầu Nghìn, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ đến cầu Tân Đệ, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư.

- Tuyến quốc lộ 39 từ cầu Triều Dương, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà đến ngã ba giao với Quốc lộ 10 tại thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng.

- Tuyến Quốc lộ 37B từ cảng Diêm Điền, huyện Thái Thụy đến thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương.

- Tuyến đường tỉnh ĐT.458 (39B cũ) từ thành phố Thái Bình đến thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương; ĐT.465 (đường Đồng Châu) từ thị trấn Tiền Hải đi xã Đông Minh, huyện Tiền Hải.

Điều 4. Quy định khi tham gia giao thông của người điều khiển phương tiện và phương tiện xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ

1. Người điều khiển phương tiện và phương tiện xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ khi tham gia giao thông trên các tuyến đường được phép lưu hành phải đảm bảo đủ điều kiện theo các quy định tại Thông tư số 16/2014/TT-BGTVT ngày 13/5/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ.

2. Khi tham gia giao thông trên đường phải chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ, chấp hành các biển báo giao thông được báo hiệu trên đường, hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.

Điều 5. Quy định trách nhiệm của các cấp, các ngành

1. Sở Giao thông vận tải

- Rà soát, cắm bổ sung các biển báo cấm xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trên các tuyến đường cấm loại xe này lưu hành được quy định tại Điều 3 thuộc phạm vi tuyến đường quản lý của Sở, tại các vị trí đường giao nhau thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Thống nhất với Tổng cục Đường bộ Việt Nam để triển khai thực hiện cắm biển cấm xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trên tuyến quốc lộ 10.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thái Bình phối hợp với Sở Giao thông vận tải tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết thực hiện.

3. Ủy ban nhân dân huyện, Thành phố

- Rà soát, cắm bổ sung các biển báo cấm xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trên đường cấm loại xe này lưu hành được quy định tại Điều 3 của Quyết định này ở các vị trí đường giao nhau thuộc phạm vi tuyến đường quản lý của Ủy ban nhân dân huyện, Thành phố.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của địa phương để nhân dân biết thực hiện.

4. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

- Rà soát các điểm giao nhau giữa đường của địa phương quản lý với các đường cấm xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ quy định tại Điều 3 của Quyết định này, thực hiện cắm bổ sung các biển báo cấm xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trên đường cấm loại xe này lưu hành được quy định tại Điều 3 ở các vị trí đường giao nhau thuộc phạm vi tuyến đường quản lý của địa phương.

- Thực hiện tuyên truyền, thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin của địa phương để nhân dân biết thực hiện.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh các vướng mắc, các cơ quan, tổ chức và cá nhân phản ánh về Sở Giao thông Vận tải để tổng hợp, báo cáo ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

2. Tổ chức thực hiện:

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm triển khai Quyết định này đến Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn để tổ chức thực hiện.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 6;
- Cổng thông tin điện tử Thái Bình;
- Phòng Công báo, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTXDGT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Ca

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 31/2014/QĐ-UBND quy định phạm vi tuyến đường hoạt động và thời gian hoạt động đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.008

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36