Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3009/QĐ-BGTVT năm 2009 về việc công bố mở cảng xuất dầu thô mỏ sông đốc tại lô 46/02 ngoài khơi tỉnh Cà Mau do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3009/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 15/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3009/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỞ CẢNG XUẤT DẦU THÔ MỎ SÔNG ĐỐC TẠI LÔ 46/02 NGOÀI KHƠI TỈNH CÀ MAU

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;
Trên cơ sở đề nghị công bố mở Cảng xuất dầu mỏ Sông Đốc thuộc địa phận tỉnh Cà Mau của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tại công văn số 4336/UBND-KT ngày 19 tháng 11 năm 2008;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Công bố mở Cảng xuất dầu thô mỏ Sông Đốc tại Lô 46/02 ngoài khơi tỉnh Cà Mau để phục vụ việc xuất dầu thô của mỏ Sông Đốc, cụ thể như sau:

1. Tên cảng: Cảng xuất dầu thô mỏ Sông Đốc;

2. Vị trí: Lô 46/02 ngoài khơi tỉnh Cà Mau.

- FPSO có tọa độ: 07009’39,81” N, 104003’21,06” E (theo hệ tọa độ WGS-84);

- WHP có tọa độ: 07009’39,80” N, 104003’21,09” E (theo hệ tọa độ WGS-84).

3. Vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch là vùng nước được giới hạn bởi đường tròn bán kính 01 hải lý, với tâm tại vị trí có tọa độ 07009’39,80” N, 104007’21,09” E.

4. Loại tàu biển và giới hạn trọng tải của tàu biển được phép ra, vào hoạt động: tàu chở dầu của Việt Nam và nước ngoài trọng tải đến 120.000 DWT.

5. Giới hạn vùng an toàn khu vực cảng và các yêu cầu về bảo đảm an toàn hàng hải: phạm vi an toàn của công trình là vòng tròn có bán kính 500m, phạm vi cấm thả neo là vòng tròn có bán kính 02 hải lý tính từ rìa ngoài cùng của WHP và FPSO.

Điều 2.

Cảng vụ hàng hải Cà Mau có trách nhiệm:

1. Quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải tại khu vực Cảng xuất dầu thô mỏ Sông Đốc và được thu các khoản phí theo quy định của pháp luật;

2. Căn cứ điều kiện thực tế và các quy định của pháp luật có liên quan để cho phép tàu thuyền có các thông số kỹ thuật phù hợp với thiết kế của cảng ra, vào hoạt động và thực hiện các dịch vụ hàng hải khác bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Điều 3.

Chủ đầu tư căn cứ quy định của Quyết định này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện khai thác cảng để tổ chức khai thác đúng mục đích, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và được thu các khoản phí theo quy định của pháp luật.

Điều 4.

Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan căn cứ quy định của Quyết định này, các quy định của pháp luật có liên quan để tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trong khu vực Cảng xuất dầu thô mỏ Sông Đốc.

Điều 5.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Cà Mau, Giám đốc Cảng xuất dầu thô mỏ Sông Đốc, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Tư lệnh bộ đội Biên Phòng;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, KCHT (3).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3009/QĐ-BGTVT năm 2009 về việc công bố mở cảng xuất dầu thô mỏ sông đốc tại lô 46/02 ngoài khơi tỉnh Cà Mau do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.633

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77