Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 30/2012/QĐ-UBND công nhận và đặt tên mới tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Số hiệu: 30/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Trần Công Chánh
Ngày ban hành: 31/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2012/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 31 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN VÀ ĐẶT TÊN MỚI CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị Quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa VIII, kỳ họp thứ 4 về việc công nhận và đặt tên mới các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận và đặt tên mới các tuyến đường tỉnh (ĐT) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

TT

Tên tuyến

Chiều dài (km)

Điểm đầu

Điểm cuối

1

ĐT. 925

18,9

QL.1A (Bênh viện đa khoa bót số 10, huyện Châu Thành )

Chợ Mái Dầm, TT.Mái Dầm, H.Châu Thành

2

ĐT. 925B

56,9

Đường Vị Thanh – Cần Thơ (xã Tân Tiến, TP.Vị Thanh)

ĐT. 925 (ngay TT.Ngã Sáu, H.Châu Thành)

3

ĐT. 925C

5,1

QL.1A (TT.Cái Tắc)

ĐT.925 (ngay UBND xã Đông Phước A)

4

ĐT. 926

16,9

ĐT.929 (kênh Bờ Tràm giáp ranh Cần Thơ)

ĐT.931 B (kênh 13.000, xã Vị Thanh, H.Vị Thủy)

5

ĐT. 926B

12,4

ĐT.931B (kênh Tám Ngàn, TT.Bảy Ngàn)

QL.61 (kênh Nhà Nước, TT Kinh Cùng, H.Phụng Hiệp)

6

ĐT. 927

27,5

QL.61 (Ngã ba Vĩnh Tường)

QL.1A (kênh Xẻo Vong, TX.Ngã Bảy)

7

ĐT. 927B

28,8

ĐT.931B (kênh 13.000 giáp kênh Xà No, xã Vị Thanh, H.Vị Thủy)

ĐT.928 (TT Trà Lồng, H. Long Mỹ)

8

ĐT. 927C

13,8

Đường Quản Lộ - Phụng Hiệp (phường Ngã Bảy, TX.Ngã Bảy)

Đường Nam Sông Hậu (cách mố A cầu kênh Thủy Lợi khoảng 200m)

9

ĐT. 928

24,4

QL.61 (cầu Ba Láng, TT.Rạch Gòi)

ĐT.928B (TT Búng Tàu, H.Phụng Hiệp)

10

ĐT. 928B

34,9

ĐT.927 (kênh Lái Hiếu, TX.Ngã Bảy)

QL.61B (ĐT.931 cũ, kênh Trà Ban, xã Long Phú)

11

ĐT. 929

15,2

QL.61 (chợ Rạch Gòi, TT.Rạch Gòi)

Ranh TP.Cần Thơ (ấp Trường Hưng, xã Trường Long A)

12

ĐT. 930

28,7

QL.61B (ĐT.931 cũ, kênh Trà Ban, TT.Long Mỹ)

QL.63 sông Nước Trong (ranh tỉnh Kiên Giang)

13

ĐT. 930B

24,5

QL.61B (ĐT.931 cũ, gần cầu Xí Nghiệp, xã Long Phú)

Sông Nước Trong (ranh tỉnh Kiên Giang)

14

ĐT. 931

20,3

Đường Vị Thanh - Cần Thơ (phường 3, TP.Vị Thanh)

Cầu Xẻo Vẹt (xã Lương Nghĩa)

15

ĐT. 931B

24,3

Cầu Ba Liên, TP.Vị Thanh

Cầu Trầu Hôi (ranh TP.Cần Thơ)

Tổng chiều dài

352,6

 

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhân và đặt tên mới các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GTVT;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND, UBND tỉnh;
- VP. TU, các Ban Đảng;
- UBMTTQ, các đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cơ quan Báo, Đài;
- Công báo tỉnh, Cổng TT điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH
D/QD/QPPL/dat ten DT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 30/2012/QĐ-UBND công nhận và đặt tên mới tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.662
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122