Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 295/QĐ-BGTVT năm 2009 về việc thành lập tổ xử lý tất toán tài khoản các dự án hoàn thành hoặc bị đình hoãn từ năm 2000 trở về trước và từ năm 2001 đến năm 2004 thuộc nguồn vốn do Bộ giao thông vận tải quản lý do Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 295/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 11/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 295/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ XỬ LÝ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH HOẶC BỊ ĐÌNH HOÃN TỪ NĂM 2000 TRỞ VỀ TRƯỚC VÀ TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2004 THUỘC NGUỒN VỐN DO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢN LÝ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ giao thông vận tải;
Căn cứ văn bản số 15644/BTC-ĐT ngày 23/12/2008 của Bộ Tài chính về việc tất toán tài khoản dự án đầu tư;
Căn cứ văn bản số 886/KHĐT-THTK ngày 21/01/2009 của Vụ Kế hoạch đầu tư về cử cán bộ tham gia Tổ Tất toán tài khoản dự án đầu tư của Bộ GTVT; Văn bản số 72/QLXD-TĐ1 ngày 22/01/2009 của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông về cử cán bộ tham gia Tổ Tất toán tài khoản dự án đầu tư;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ Xử lý tất toán tài khoản các dự án hoàn thành hoặc bị đình hoãn từ năm 2000 trở về trước và từ năm 2001 đến năm 2004 thuộc nguồn vốn do Bộ Giao thông vận tải quản lý (sau đây gọi là tắt là Tổ Xử lý tất toán tài khoản) với thành phần như sau:

1-Ông Nguyễn Hồng Trường – Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Tổ trưởng.

2-Bà Đào Thanh Thảo - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Bộ Giao thông vận tải - Tổ phó.

3-Lãnh đạo Vụ Kế hoạch đầu tư: 01 đồng chí (tuỳ theo từng công trình, dự án) - Tổ phó.

4-Ông Lê Thanh Hà - Phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông Bộ Giao thông vận tải –Tổ phó.

5-Ông Phạm Huy Hiếu - Chuyên viên Vụ Tài chính Bộ Giao thông vận tải - Tổ viên.

6-Chuyên viên Vụ Kế hoạch đầu tư: 01 đồng chí (tuỳ theo từng công trình, dự án) - Tổ viên.

7-Bà Nguyễn Thị Thu Hà- Chuyên viên phòng TĐ-1 Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông – Tổ viên.

Ngoài ra, tuỳ theo từng dự án công trình, Tổ trưởng Tổ Xử lý tất toán tài khoản chỉ đạo một số thành viên thuộc các cơ quan tham mưu của Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị trực thuộc tham gia Tổ.

Điều 2. Tổ Xử lý tất toán tài khoản có trách nhiệm triển khai đôn đốc các Chủ đầu tư và các đơn vị trực thuộc thực hiện quyết toán tài khoản; Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ xử lý các trường hợp liên quan đến công tác quyết toán và tất toán tài khoản.

Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các Ông/Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Lưu: VT, Vụ TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 295/QĐ-BGTVT năm 2009 về việc thành lập tổ xử lý tất toán tài khoản các dự án hoàn thành hoặc bị đình hoãn từ năm 2000 trở về trước và từ năm 2001 đến năm 2004 thuộc nguồn vốn do Bộ giao thông vận tải quản lý do Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.229

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.255.49