Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 29-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Người ký: Đoàn Phương
Ngày ban hành: 21/01/1988 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 29-QĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 1988

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MƯỜI TÁM TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 141-HĐBT ngày 24-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá;
Xét đề nghị của Bộ Cơ khí và luyện kim trong công văn số 728-CLKT ngày 20-12-1986,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về xe đạp và phụ tùng xe đạp.

TCVN 1692-88. Xe đạp. Yêu cầu kỹ thuật - thay thế TCVN 1692-83.

TCVN 3831-88. Xe đạp. Phương pháp kiểm tra - thay thế TCVN 3831-83.

TCVN 3832-88. Xe đạp. Yêu cầu kỹ thuật về mạ - thay thế TCVN 3832-83.

TCVN 3833-88. Xe đạp. Yêu cầu kỹ thuật về sơn - thay thế TCVN 3833-83.

TCVN 3834-88. Xe đạp. Khung - thay thế TCVN 3834-83.

TCVN 3835-88. Xe đạp. Càng lái - thay thế TCVN 3835-83.

TCVN 3836-88. Xe đạp. Yên - thay thế TCVN 3836-83.

TCVN 3837-88. Xe đạp. Cọc yên - thay thế TCVN 3837-83.

TCVN 3838-88. Xe đạp. Nan hoa và đai ốc nan hoa - thay thế TCVN 3838-83.

TCVN 3841-88. Xe đạp. Ổ lái - thay thế TCVN 3841-83.

TCVN 3842-88. Xe đạp. Ổ trục giữa - thay thế TCVN 3842-83.

TCVN 3843-88. Xe đạp. Đùi đĩa và chốt đùi - thay thế TCVN 3843-83.

TCVN 3845-88. Xe đạp. Líp - thay thế TCVN 3845-83.

TCVN 3846-88. Xe đạp. Bàn đạp - thay thế TCVN 3846-83.

TCVN 3847-88. Xe đạp. Phanh - thay thế TCVN 3847-83.

TCVN 3848-88. Xe đạp. Vành - thay thế TCVN 3848-83.

TCVN 4478-88. Xe đạp. Tay lái và cọc lái - thay thế TCVN 3839-83 và TCVN 3840-83.

TCVN 4479-88. Xe đạp. Ổ bánh - thay thế TCVN 3849-83 và TCVN 3850-83.

Điều 2.- Các tiêu chuẩn trên ban hành để chính thức áp dụng, có hiệu lực từ ngày 1-1-1989 và phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan.

Điều 3.- Huỷ bỏ TCVN 3844-83. Xe đạp. Xích, kể từ ngày ký Quyết định này.

 

 

Đoàn Phương

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 29-QĐ ngày 21/01/1988 ban hành mười tám tiêu chuẩn Nhà nước về xe đạp của Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.475

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.115.114
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!