Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 288/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

Số: 288/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH KHU NEO ĐẬU TRÁNH TRÚ BÃO CHO TÀU CÁ ĐẾN NĂM 2010 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thủy sản (tờ trình số 1954/TTr-BTS ngày 25 tháng 8 năm 2005, công văn số 2314/TTr-BTS ngày 04 tháng 10 năm 2005) và ý kiến của các Bộ, ngành: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6344 BKH/KTNN ngày 16 tháng 9 năm 2005), Tài chính (công văn số 11361/BTC-ĐT ngày 09 tháng 9 năm 2005), Giao thông vận tải (công văn số 5664/BGTVT-KHĐT ngày 14 tháng 9 năm 2005), Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn (công văn số 67/UB ngày 12 tháng 9 năm 2005), Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương (công văn số 229/CLBTW ngày 09 tháng 9 năm 2005),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu và quan điểm quy hoạch:

Các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá được xây dựng thành một hệ thống, trên cơ sở lợi dụng tối đa các địa điểm có điều kiện tự nhiên thuận lợi, gần các ngư trường, vùng biển có tần suất bão cao, phù hợp tập quán của ngư dân, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, đồng thời có khả năng kết hợp với việc cung cấp dịch vụ cho tàu cá ở những nơi có điều kiện, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng.

2. Phạm vi điều chỉnh quy hoạch:

Điều chỉnh vị trí các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại các tỉnh, thành phố ven biển và một số đảo.

Thời gian điều chỉnh quy hoạch: đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

3. Phân loại và định hướng tiêu chí xây dựng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá:

 Căn cứ vào đặc điểm tự nhiên, tập quán của ngư dân, hệ thống các khu neo đậu tránh trú bão được phân loại theo các tiêu chí lựa chọn sau:

a) Khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng, đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Gần ngư trường trọng điểm, tập trung tàu cá của nhiều tỉnh, đáp ứng thời gian di chuyển nhanh nhất tàu cá vào tránh trú bão.

- Vùng biển có tần suất bão cao.

- Có điều kiện tự nhiên thuận lợi, đảm bảo an toàn cho tàu cá neo đậu tránh trú bão.

- Có khả năng neo đậu được khoảng 800 - 1.000 tàu cá các loại trở lên (kể cả loại tàu có công suất đến 1000 CV và tàu cá nước ngoài).

b) Khu neo đậu tránh trú bão cấp tỉnh, thành phố, đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Gần ngư trường truyền thống của địa phương, đáp ứng thời gian di chuyển nhanh nhất cho tàu cá vào tránh trú bão.

- Có điều kiện tự nhiên thuận lợi, đảm bảo an toàn cho tàu cá neo đậu tránh trú bão.

- Đáp ứng cho các loại tàu cá của địa phương neo đậu tránh trú bão.

4. Quy hoạch hệ thống các khu neo đậu tránh trú bão đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 (có danh mục kèm theo Quyết định này):

a) Quy hoạch theo tiêu chí:

- Giai đoạn 2006 - 2010: có 75 khu neo đậu tránh trú bão. Trong đó: có 13 khu neo đậu cấp vùng, có 62 khu neo đậu cấp tỉnh.

- Định hướng đến năm 2020: tổng số có 98 khu neo đậu tránh trú bão. Trong đó: có 13 khu neo đậu cấp vùng, 85 khu neo đậu cấp tỉnh.

b) Quy hoạch theo vùng biển:

- Vùng biển vịnh Bắc Bộ: có 28 khu neo đậu, trong đó có 25 khu neo đậu ven bờ và 03 khu neo đậu ở đảo (Cô Tô - Thanh Lân, Cát Bà và Bạch Long Vỹ).

- Vùng biển miền Trung: có 39 khu neo đậu, trong đó có 34 khu neo đậu ven bờ và 5 khu neo đậu ở đảo (Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Đá Tây, Phú Quý).

- Vùng biển Đông Nam Bộ: có 19 khu neo đậu, trong đó có 17 khu neo đậu ven bờ và 2 khu neo đậu ở đảo (Côn Đảo và Hòn Khoai).

- Vùng biển Tây Nam Bộ: có 12 khu neo đậu, trong đó có 7 khu neo đậu ven bờ và 5 khu neo đậu ở đảo (Nam Du, Hòn Tre và 3 khu ở Phú Quốc: An Thới, Mũi Gành Dầu, Vũng Trâu Nằm).

5. Về cơ chế chính sách đầu tư

a) Ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư xây dựng các hạng mục công trình chủ yếu: nạo vét luồng vào, xây dựng đê chắn sóng, chắn cát, trụ neo, phao neo, hệ thống đèn tín hiệu.

Nguồn vốn ngân sách trung ương được bố trí trong kế hoạch 5 năm, hàng năm và theo chương trình mục tiêu, trên cơ sở các dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

b) Ngân sách địa phương bố trí vốn hàng năm để thực hiện duy tu các hạng mục công trình hạ tầng của khu neo đậu tránh trú bão và chi phí quản lý sau đầu tư.

c) Huy động vốn của các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các hạng mục công trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nghề cá theo quy hoạch.

d) Quản lý thực hiện đầu tư và xây dựng:

- Bộ Thủy sản trực tiếp quản lý thực hiện đầu tư xây dựng đối với các khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực tiếp quản lý thực hiện đầu tư xây dựng đối với các khu neo đậu tránh trú bão cấp tỉnh, thành phố.

6. Các dự án ưu tiên:

Trong giai đoạn 2006 - 2010: ưu tiên đầu tư xây dựng các khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng và các dự án đang đầu tư dở dang, có tính cấp thiết.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Thủy sản chịu trách nhiệm:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện quy hoạch trong phạm vi cả nước; xây dựng và ban hành tiêu chí lựa chọn, quy chế quản lý và sử dụng các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.

b) Phối hợp với các địa phương ven biển để xác định vị trí cụ thể các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, đảm bảo đúng mục tiêu, tiêu chí, tránh dàn trải và xếp thứ tự để ưu tiên đầu tư dứt điểm từng công trình.

c) Thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng, đảm bảo đúng mục tiêu, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

d) Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, các địa phương ven biển tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm việc đầu tư xây dựng các khu neo đậu tránh bão cho tàu cá trong từng giai đoạn, đảm bảo thực hiện tốt quy hoạch này.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm:

a) Thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cấp tỉnh, trên cơ sở ý kiến thoả thuận của Bộ Thuỷ sản, đảm bảo đúng mục tiêu, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

b) Tổ chức quản lý, sử dụng các khu neo đậu tránh trú bão sau đầu tư, đảm bảo sử dụng lâu dài, có hiệu quả.

c) Bố trí sử dụng đất theo quy hoạch, cân đối bố trí vốn theo kế hoạch 5 năm, hàng năm trên cơ sở tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng để thực hiện quy hoạch và kinh phí bảo đảm việc duy tu, quản lý các công trình.

d) Tổ chức chỉ đạo các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, thông báo vị trí, quy mô, năng lực phục vụ của các khu neo đậu tránh trú bão và hướng dẫn điều động tàu cá cho ngư dân tránh trú bão an toàn; huy động nguồn vốn từ các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các cơ sở hậu cần dịch vụ, phục vụ nghề cá tại các vị trí có điều kiện, tăng hiệu quả sử dụng các khu neo đậu tránh trú bão.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí vốn theo kế hoạch 5 năm và hàng năm trên cơ sở tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng để thực hiện quy hoạch này, bảo đảm tập trung, hoàn thành dứt điểm từng công trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 135/2001/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2001.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Thủy sản, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển; Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương; Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

DANH SÁCH

CÁC KHU NEO ĐẬU TRÁNH TRÚ BÃO CHO TÀU CÁ ĐẾN NĂM 2010 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 288/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Khu neo đậu tránh trú bão

 

Ghi chú

Tên, vị trí

Quy mô

 

Quảng Ninh

 

 

1

Vân Đồn (huyện Vân Đồn)

800 ch/600cv

 

2

Tiên Yên (huyện Tiên Yên)

500ch/300cv

 

3

 Cô Tô - Thanh Lân

600ch/600cv

 

4

Thành phố Hạ Long

800ch/600cv

 

5

Huyện Hải Hà

500ch/200cv

 

6

Thị xã Móng Cái

500ch/200cv

 

 

Hải Phòng

 

 

7

Cát Bà

1000ch/600cv

Cấp vùng

8

Cửa sông Văn Úc - Tiên Lãng

500ch/600cv

 

9

Khu Bạch Đằng - sông Chanh

1000ch/600cv

 

10

Ngọc Hải - Đồ Sơn

500ch/250cv

 

11

Bạch Long Vỹ

300ch/600cv

 

 

Thái Bình

 

 

12

Cửa sông Trà Lý

300ch/300cv

 

13

Cửa Lân (Tiền Hải)

300ch/300cv

 

 

Nam Định

 

 

14

Cửa Ninh Cơ

600ch/300cv

 

 

Ninh Bình

 

 

15

Cửa sông Đáy (huyện Kim Sơn)

500ch/300cv

 

 

Thanh Hoá

 

 

16

Lạch Trường (huyện Hậu Lộc)

700ch/350cv

Lựa chọn để có 01 khu là Cấp vựng

17

Lạch Hới (Sầm Sơn))

1000ch/600cv

18

Lạch Bạng (huyện Tĩnh Gia)

800ch/400cv

 

Nghệ An

 

 

19

Lạch Cờn

400ch/200cv

 

20

Lạch Quốn

500ch/200cv

 

21

Lạch Vạn

500ch/200cv

 

22

Cửa Hội - Xuân Phổ

1200ch/600cv

Cấp vùng

 

Hà Tĩnh

 

 

23

Cửa Nhượng (Cẩm Xuyên)

300ch/300cv

 

24

Cửa Khẩu (Kỳ Anh)

200ch/150cv

 

25

Cửa Sót

300ch/150cv

 

 

Quảng Bình

 

 

26

Cửa Gianh

800ch/300cv

 

27

Cửa Nhật Lệ

600ch/300cv

 

28

Đảo Hòn La

1000ch/600cv

Cấp vùng

 

Quảng Trị

 

 

29

Cửa Tùng

250ch/150cv

 

30

Cửa Việt

350ch/300cv

 

31

Đảo Cồn Cỏ

200ch/600cv

 

 

Thừa Thiên Huế

 

 

32

Thuận An

500ch/300cv

 

33

Đầm Cầu Hai

300ch/300cv

 

 

Đà Nẵng

 

 

34

Thọ Quang

1500ch/300cv

 

35

Cửa Sông Hàn

500ch/600cv

 

 

Quảng Nam

 

 

36

Cửa Đại (Hội An)

600ch/300cv

 

37

An Hoà (Núi Thành)

1200ch/300cv

 

38

Cù Lao Chàm

100ch/90cv

 

39

Vụng Hồng Triều (Duy Xuyên)

1000ch/350cv

 

 

Quảng Ngãi

 

 

40

Sa Kỳ - Cổ Luỹ

1000ch/500cv

 

41

Cửa Mỹ Á

400ch/400cv

 

42

Đảo Lý Sơn

300ch/400cv

 

43

Cửa Sa Cần (Bình Sơn)

800ch/400cv

 

44

Cửa Sa Huỳnh (Đức Phổ)

500ch/400cv

 

 

Bình Định

 

 

45

Cửa Tam Quan

1200ch/400cv

Cấp vùng

46

Đầm Đề Gi

800ch/300cv

 

47

Đầm Thị Nại

1500ch/600cv

 

 

Phú Yên

 

 

48

Vũng Rô

1000ch/600cv

 

49

Vịnh Xuân Đài

1000ch/500cv

 

50

Đầm Cù Mông

800ch/500cv

 

51

Đông Tác (Tuy Hoà)

600ch/500cv

 

 

Khánh Hoà

 

 

52

Đảo Đá Tây (Trường Sa)

200ch/600cv

 

53

Sông Tắc - Hòn Rớ

1200ch/300cv

Cấp vùng

54

Vịnh Cam Ranh

1000ch/600cv

 

55

Vũng Me

700ch/300cv

 

56

Đầm Môn (Vạn Ninh)

300ch/300cv

 

57

Vĩnh Lương (thành phố Nha Trang)

400ch/300cv

 

 

Ninh Thuận

 

 

58

Cửa Sông Cái

1000ch/200cv

 

59

Cửa Ninh Chữ

1000ch/600cv

Cấp vùng

 

Bình Thuận

 

 

60

Cửa Phan RÝ

800ch/300cv

 

61

Cửa Phú Hải (Phan Thiết)

1000ch/250cv

Cấp vùng

62

La Gi (Hàm Tân)

1200ch/300

 

63

Đảo Phú Quý

300ch/600cv

 

64

Cửa Liên Hương (Tuy Phong)

300ch/300cv

 

65

Cửa sông Ba Đăng (Hàm Tân)

300ch/250cv

 

66

Mũi Né (Phan Thiết)

300ch/600cv

 

67

Chí Công (Tuy Phong)

300ch/300cv

 

 

Bà Rịa - Vũng Tàu

 

 

68

Cửa sông Dinh

1200ch/600cv

Cấp vùng

69

Cụn Đảo

1200ch/600cv

Cấp vùng

70

Sông Cửa Lấp (Phước Tỉnh)

1200ch/300cv

 

71

Lộc An (Đất Đỏ)

300ch/200cv

 

72

Bình Châu (Xuyên Mộc)

300ch/90cv

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

73

Cần Giờ

1000ch/600cv

 

 

Tiền Giang

 

 

74

Cửa sông Soài Rạp (Gò Công Đông)

350ch/600cv

 

 

Bến Tre

 

 

75

Cửa Đại (Bình Đại)

1000ch/600cv

 

76

Cửa Cổ Chiên

1000ch/600cv

 

 

Trà Vinh

 

 

77

Cửa Cung Hầu

500ch/600cv

 

78

Cửa Định An

500ch/600cv

 

 

Sóc Trăng

 

 

79

Cửa Trần Đề

1000ch/600cv

 

80

Kênh Ba - Long Phú

400ch/600cv

 

 

Bạc Liêu

 

 

81

Cửa Gành Hào

800ch/600cv

 

82

Cửa Cái Cùng

250ch/150cv

 

83

Cửa Nhà Mát

300ch/300cv

 

 

Cà Mau

 

 

84

Cửa Bồ Đề

1000ch/300cv

 

85

Cửa sông Ông Đốc

1000ch/600cv

Cấp vùng

86

Cái Đôi Vàm

600ch/150cv

 

87

Cửa Khánh Hội

700ch/150cv

 

88

Đảo Hòn Khoai

200ch/300cv

 

89

Cửa Rạch Gốc (Ngọc Hiển)

1000ch/45cv

Cấp vùng

 

Kiên Giang

 

 

90

Cửa sông Cái Lớn, Cái Bé

1000ch/600cv

 

91

Cửa sông Xẻo Rô

500ch/300cv

 

92

Cửa Ba Hòn

300ch/300cv

 

93

Cửa Tô Châu

400ch/600cv

 

94

Đảo Nam Du

1000ch/600cv

 

95

Đảo Hòn Tre

1000ch/600cv

Cấp vùng

96

Vịnh An Thới (Phú Quốc)

600ch/600cv

 

97

Mũi Gành Dầu (Phú Quốc)

400ch/45cv

 

98

Vũng Trâu Nằm (Phú Quốc)

250ch/300cv

 

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 288/2005/QD-TTG

Hanoi, November 8th 2005

 

DECISION

REGARDING THE APPROVAL OF THE ADJUSTMENT OF MASTERPLAN ON ANCHORING PLACES OF FISHING VESSELS FOR STORM-RESISTANCE PURPOSE BY 2010 AND VISION BY 2020

THE PRIME MINISTER

Pursuant to Law on Organization of the Government dated December 25th 2001;
Pursuant to Fisheries Law dated November 26th 2003
Determining request of the Minister of Fisheries (at submission paper No. 1954/TTr-BTS dated August 25th 2005 and Official letter No.2314 dated October 04th 2005) and comments contributed by Ministry of Planning and Investment (at Official letter No.6344 BKH/KTNN dated September 16th 2005), Ministry of Finance (at Official letter No.11361/BTC-DT dated September 09th 2005), Ministry of Transport (at Official letter No.5664/BGTVT-KHDT dated September 14th 2005), National Committee for Search and Rescue (at Official letter NO. 67/UB dated September 12th 2005), National Steering Committee for prevention
and control of floods and storms (at Official letter No.229/CLBTW dated September 9th 2005);

HAS DECIDED:

Article 1. Approve the adjustment of Masterplan on anchoring places of fishing vessels for storm-resistance purpose by 2010 and vision by 2020, with the following content:

1. Objective and viewpoint of the masterplan

The anchoring places of fishing vessels for storm-resistance purpose have been systematically established as taking advantages of locations which are in favorable natural conditions, near the fishing grounds and seas with high storm frequency, fit with fisher's common practices, ensure the safety for human and fishing vessels and may limit the damages caused by storms. Those locations are also capable of supplying logistic service for fishing vessels in order to enhance the use effectiveness.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The masterplan shall apply to anchoring places of fishing vessels for storm-resistance purpose in the coastal provinces and cities as well as in some islands.

The time for adjustment of masterplan shall be by 2010 and the vision shall be by 2020.

3. Classification, orientation and criteria for establishment of anchoring places of fishing vessels for storm-resistance purpose

The criteria which is set up based on the natural characteristics, common practices of fishers and the system of anchoring places, shall be as follows:

a. Anchoring place for storm -resistance at regional level shall be met with following conditions:

- It shall be near the focal fishing grounds where attract number of fishing vessels from several provinces and requirement on the time for moving of the fishing vessel to the safe place is met.

- It shall have the high storm frequency.

- It shall have favorable natural conditions, securing the safety of fishing vessels.

- It shall receive around 800 - 1,000 fishing vessels of all types (including vessels of 1,000 CV and foreign fishing vessels).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- It shall be near the traditional fishing grounds of the localities and requirement on the time for moving of the fishing vessel to the safe place is met.

- It shall have favorable natural conditions, securing the safety of fishing vessels.

- It shall receive the local fishing vessels of all types.

4. Planning of anchoring system by 2010 and vision by 2020 (with the list attached)

a. The planning set out depending on the following criteria:

- During the period of 2006-2010: there will be as many as 75 anchoring places for storm-resistance including 13 anchoring places at regional level and 62 anchoring places at province level.

- Orientation by 2020: there will be as many as 98 anchoring places for storm-resistance including 13 anchoring places at regional level and 85 anchoring places at province level.

b. The planning set out depending on the coastal areas:

- In the Tonkin Gulf: there will be 28 anchoring places, including 25 coastal anchoring places and 03 island anchoring places (Co To - Thanh Lan, Cat Ba and Bach Long Vy).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- In the southeast region: there will be 19 anchoring places, including 17 coastal anchoring places and 02 island anchoring places (Con Dao and Hon Khoai).

- In southwest region: there will be 12 anchoring places, including 7 coastal anchoring places and 05 island anchoring places (Nam Du, Hon Tre and 3 areas in Phu Quoc, An Thoi, Mui Ganh Dau and Vung Trau Nam).

5. Investment regime

a. Central budget shall be used to support the investment in the major infrastructure such as dredge of entering channels, building of wave and sand protection dykes, anchoring pillars, float pillars and signal lighting system.

Central budget shall be arranged in 5 year, annual plans and according to target programmes on the basis of investment projects approved by competent authorities as regulated by legislation.

b. Local budget shall be arranged annually to upgrade the infrastructure of the anchoring places and shall cover the management cost after investment.

c. All economic sectors' capital shall be mobilized to invest in the construction of infrastructure for production, trade, fisheries logistic services as planned.

d. Management of the implementation and construction:

- Ministry of Fisheries shall directly control the investment in the construction of anchoring places at regional level.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Prioritized projects

During the period of 2006-2010, the investment in the construction of anchoring places at regional level and necessary ongoing projects shall be prioritized.

Article 2. Implementation

1. The Ministry of Fisheries shall be in charge of:

a. Direction, making guidance on the implementation of the materplan throughout the country; formulation and promulgation of selection criteria, regulations for management and use of anchoring places.

b. Coordination with coastal localities to identify the specific location of the anchoring places to ensure the right purpose and criteria, avoiding the dispersion and rank the order of priority for investment.

c. Appraisal and approval of projects on the construction of anchoring places at regional level, to ensure the right purpose and follow the current regulations and be in charge of its decisions.

d. Coordination with relevant Ministries and sectors as well as coastal localities to hold meetings to draw experiences on the investment in anchoring places in the specific period, ensuring the best implementation of the masterplan.

2. People's Committees of provinces and cities shall be responsible for:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b. Management and use of anchoring places after investment, ensuring the long-term and effective use.

c. Arrangement of land use as planned, allocation of budget according to 5-year and annual plans on the basis of implementation progress of the investment and of the costs for upgrade and management of the construction.

d. Direction of functionary agencies to best perform the dissemination and information of location, scale, service capacity of the anchoring places as well as direction of the anchoring; mobilization of financial sources from all economic sectors for establishment of logistic services in convenient places and enhancement of use effectiveness.

e. Ministry of Planning and Investment and Ministry of Finance shall be in charge of harmonization of budget allocation according to 5-year and annual plans on the basis of implementation progress of the investment and of the costs for upgrade and management of the construction.

Article 3. This Decision shall come into force 15 days after being posted on the Official Gazette and shall replace the Decision No.135/2001/QD-TTg dated September 14th 2001.

Article 4. Ministers of Fisheries, Planning and Investment, Finance; chairmen of People's Committees of coastal provinces and cities; head of National Steering Committee for prevention and control of floods and storms; chairman of National Committee for Search and Rescue shall be responsible for implementation of this Decision.

 

 

FOR AND ON BEHALF OF PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

LIST

OF ANCHORING PLACES FOR STORM-RESISTANCE OF FISHING VESSELS BY 2010 AND VISION BY 2020
(in accompanied with Decision No.288/2005/QD-TTg dated November 08th 2005 of the Prime Minister)

No

Anchoring places

Remarks

Name and location

Scale

 

Quang Ninh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

Van Don (Van Don district)

800 vessels/600 CV

 

2

Tien Yen (Tien Yen district)

500 vessels/300 CV

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Co To - Thanh Lan

600 vessels/600 CV

 

4

Ha Long city

800 vessels/600 CV

 

5

Hai Ha district

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

6

Mong Cai downtown

500 vessels/200 CV

 

 

Hai Phong

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cat Ba

1000 vessels/600 CV

regional level

8

Van Uc - Tien Lang estuary

500 vessels/600 CV

 

9

Bach Dang - Chanh river

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

10

Ngoc Hai - Do Son

500 vessels/250 CV

 

11

Bach Long Vy

300 vessels/600 CV

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thai Binh

 

 

12

Tra Ly estuary

300 vessels/300 CV

 

13

Cua Lan (Tien Hai)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Nam Dinh

 

 

14

Ninh Co estuary

600 vessels/300 CV

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ninh Binh

 

 

15

Day estuary (Kim Son district)

500 vessels/300 CV

 

 

Thanh Hoa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

16

Lach Truong (Hau Loc district)

700 vessels/350 CV

01 area to be selected as anchoring place at regional level

17

Lach Hoi (Sam Son)

1000 vessels/600 CV

18

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

800 vessels/400 CV

 

Nghe An

 

 

19

Lach Con

400 vessels/200 CV

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lach Quen

500 vessels/200 CV

 

21

Lach Van

500 vessels/200 CV

 

22

Cua Hoi - Xuan Pho

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

regional level

 

Ha Tinh

 

 

23

Cua Nhuong (Cam Xuyen)

300 vessels/300 CV

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cua Khau (Ky Anh)

200 vessels/150 CV

 

25

Cua Sot

300 vessels/150 CV

 

 

Quang Binh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

26

Cua Gianh

800 vessels/300 CV

 

27

Cua Nhat Le

600 vessels/300 CV

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hon La island

1000 vessels/600 CV

regional level

 

Quang Tri

 

 

29

Cua Tung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

30

Cua Viet

350 vessels/300 CV

 

31

Con Co island

200 vessels/600 CV

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thua Thien Hue

 

 

32

Thuan An

500 vessels/300 CV

 

33

Dam Cau Hai

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Da nang

 

 

34

Tho Quang

15000 vessels/300 CV

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Song Han estuary

500 vessels/600 CV

 

 

Quang Nam

 

 

36

Cua Dai (Hoi An)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

37

An Hoa (Nui Thanh)

1200 vessels/300 CV

 

38

Cu Lao Cham

100 vessels/90 CV

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vung Hong Trieu (Duy Xuyen)

1000 vessels/350 CV

 

 

Quang Ngai

 

 

40

Sa Ky - Co Luy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

41

Cua My A

400 vessels/400 CV

 

42

Ly Son island

300 vessels/400 CV

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cua Sa Can (Binh Son)

800 vessels/400 CV

 

44

Cua Sa Huynh (Duc Pho)

500 vessels/400 CV

 

 

Binh Dinh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

45

Cua Tam Quan

1200 vessels/400 CV

regional level

46

Dam De Gi

800 vessels/300 CV

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dam Thi Nai

1500 vessels/600 CV

 

 

Phu Yen

 

 

48

Vung Ro

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

49

Xuan Dai bay

1000 vessels/500 CV

 

50

Dam Cu Mong

800 vessels/500 CV

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dong Tac (Tuy Hoa)

600 vessels/500 CV

 

 

Khanh Hoa

 

 

52

Da Tay island (Spratley archipelagoes)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

53

Song Tac - Hon Ro

12000 vessels/300 CV

 

54

Cam Ranh bay

1000 vessels/600 CV

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vung Me

700 vessels/300 CV

 

56

Dam Mon (Van Ninh)

300 vessels/300 CV

 

57

Vinh Luong (Nha Trang city)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Ninh Thuan

 

 

58

Song Cai estuary

1000 vessels/200 CV

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cua Ninh Chu

1000 vessels/600 CV

regional level

 

Binh Thuan

 

 

60

Cua Phan Ry

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

61

Cua Phu Hai (Phan Thiet)

1000 vessels/250 CV

regional level

62

La Gi (Ham Tan)

1200 vessels/300 CV

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phu Quy island

300 vessels/600 CV

 

64

Cua Lien Huong (Tuy Phong)

300 vessels/300 CV

 

65

Ba Dang estuary (Ham Tan)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

66

Mui Ne (Phan Thiet)

300 vessels/600 CV

 

67

Chi Cong (Tuy Phong)

300 vessels/300 CV

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ba Ria- Vung Tau

 

 

68

Dinh estuary

1200 vessels/600 CV

regional level

69

Con Dao

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

regional level

70

Cua Lap river (Phuoc Tinh)

1200vessels/300 CV

 

71

Loc An (Dat Do)

300 vessels/200 CV

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Binh Chau (Xuyen Moc)

300 vessels/90CV

 

 

Ho Chi Minh city

 

 

73

Can Gio

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Tien Giang

 

 

74

Soai Rap estuary (Go Cong Dong)

350 vessels/600 CV

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ben Tre

 

 

75

Cua Dai (Binh Dai)

1000vessels/600 CV

 

76

Co Chien estuary

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Tra Vinh

 

 

77

Cung Hau estuary

500 vessels/600 CV

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dinh An estuary

500 vessels/600 CV

 

 

Soc Trang

 

 

79

Tran De estuary

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

80

Kenh Ba - Long Phu

400 vessels/600 CV

 

 

Bac Lieu

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ganh Hao estuary

800 vessels/600 CV

 

82

Cai Cung estuary

250 vessels/150 CV

 

83

Nha Mat estuary

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Ca Mau

 

 

84

Bo De estuary

1000 vessels/300 CV

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ong Doc estuary

1000 vessels/600 CV

 

86

Cai Doi Vam

600 vessels/150 CV

 

87

Khanh Hoi estuary

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

88

Hon Khoai island

200 vessels/300 CV

 

89

Rach Goc estuary (Ngoc Hien)

1000 vessels/45 CV

regional level

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kien Giang

 

 

90

Cai Lon, Cai Be estuary

1000 vessels/600 CV

 

91

Xeo Ro estuary

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

92

Cua Ba Hon

300 vessels/300 CV

 

93

Cua To Chau

400 vessels/600 CV

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nam Du island

1000 vessels/600 CV

 

95

Hon Tre island

1000 vessels/600 CV

 

96

An Thoi bay (Phu Quoc)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

97

Mui Ganh Dau (Phu Quoc)

400 vessels/45 CV

 

98

Vung Trau Nam (Phu Quoc)

250vessels/300 CV

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 288/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.647

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!