Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2819/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 17/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2819/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh , ngày 17 tháng 6 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ DANH MỤC CÁC ĐOẠN, TUYẾN ĐƯỜNG DO THÀNH PHỐ QUẢN LÝ BẮT BUỘC ĐỘI MŨ BẢO HIỂM KHI ĐI XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hoạt động và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Cc Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 01/2003/TT-BGTVT ngày 08 tháng 01 năm 2003 của Bộ Giao thông vận tải;
Xét đề nghị của Sở Giao thông Công Chánh (Công văn số 1072/GT-GT ngày 10 tháng 6 năm 2004); xét tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố hiện nay:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định danh mục các đoạn, đường do Thành phố quản lý bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi ô tô, xe gắn máy như sau:

STT

Tên đường

Địa điểm

Lý trình

1

Tỉnh lộ 7

Củ Chi

Suốt tuyến

2

Tỉnh lộ 8

Củ Chi

Suốt tuyến

3

Tỉnh lộ 9

Củ Chi

Suốt tuyến

4

Tỉnh lộ 15

Củ Chi

Suốt tuyến

5

Tỉnh lộ 10

Bình Chánh

Từ QL 1 đến ranh tỉnh Long An

6

Quốc lộ 13

Thủ Đức

Từ đường Kha Vạn Cân đến QL1

7

Quốc lộ 52

Quận 2 - Thủ Đức

Từ cầu Sài Gòn đến QL1

8

Đường Huỳnh Tấn Phát

Nhà Bè

Từ cầu Phú Xuân đến bến phà Bình Khánh

9

Đường Rừng Sác

Cần Giờ

Từ bến phà Bình Khánh đến Long Hoà

10

Đường Nguyễn Văn Linh

Quận 7 - Bình Chánh

Suốt tuyến

Điều 2. Giao Sở Giao thông Công chánh và Công an thành phố chủ trì tổ chức thực hiện nội dung nói ở Điều 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2003/TT-BGTVT ngày 08 tháng 01 năm 2003 của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2819/QĐ-UB ngày 17/06/2004 về việc danh mục các đoạn, tuyến đường do thành phố quản lý bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.423

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.25.51