Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2789/2002/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Phạm Thế Minh
Ngày ban hành: 30/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2789/2002/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI SÔNG TIÊN YÊN TỈNH QUẢNG NINH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/3/1994 của Chính phủ qui định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 1731/QĐ-PCVT ngày 10/7/1997 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố danh mục sông, kênh thuộc Trung ương quản lý;
Để phù hợp với sự phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ninh;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Vận tải, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam; Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 .- Đưa sông Tiên Yên ra khỏi Danh mục sông, kênh Trung ương quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 1731 QĐ/PCVT ngày 10/7/1997 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2.-

1. Đoạn sông Tiên Yên từ Cửa Mô đến cảng Mũi Chùa thuộc vùng nước của cảng Mũi Chùa do Cục hàng hải Việt Nam quản lý theo chế độ pháp lý được Bộ luật Hàng hải Việt Nam quy định

2. Đoạn sông Tiên Yên cách cầu cảng Mũi Chùa 200 mét về phía thượng lưu đến thị trấn Tiên Yên do Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh quản lý theo chế độ pháp lý đường thuỷ nội địa.

Điều 3.-

1. Chuyển giao nguyên trạng đoạn sông Tiên yên từ Cửa Mô đến cảng Mũi Chùa ( bao gồm cả luồng tuyến, báo hiệu, tài sản, nhân sự ) từ Cục Đường sông Việt Nam sang Cục Hàng hải Việt Nam quản lý.

2. Chuyển giao nguyên trạng đoạn sông từ cảng Mũi Chùa đến thị trấn Tiên Yên ( bao gồm cả luồng tuyến, báo hiệu) từ Cục Đường sông Việt Nam sang Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh quản lý.

Điều 4.-

1. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Huỷ bỏ Quyết định số 3028/1999/QĐ/BGTVT ngày 1/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về trách nhiệm quản lý tuyến luồng vào cảng Mũi Chùa Quảng Ninh.

2. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ liên quan thuộc Bộ Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4
- UBND tỉnh Quảng Ninh
- Công báo
- Lưu : VP, PCVT.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THỨ TRƯỞNG 
Phạm Thế Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2789/2002/QĐ-BGTVT ngày 30/08/2002 về quản lý chuyên ngành giao thông vận tải sông Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.536

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!