Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2770/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Trương Tấn Viên
Ngày ban hành: 22/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2770/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHUYỂN ĐƯỜNG GOM VÀ MỘT SỐ HẠNG MỤC CỦA DỰ ÁN CẦU THANH TRÌ VÀ ĐOẠN TUYẾN NAM VÀNH ĐAI III HÀ NỘI CHO UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI QUẢN LÝ  

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Căn cứ văn bản số 6971/UBND-GT ngày 01/09/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc đề nghị Bộ GTVT chuyển giao một số hạng mục của Đường vành đai III và gầm cầu Thanh Trì cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện công tác quản lý, duy trì;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển các đoạn tuyến đường gom và các hạng mục hè đường, cây xanh, chiếu sáng, cống hộp kỹ thuật, gầm cầu Thanh Trì thuộc dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến nam Vành đai III Hà Nội để UBND thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện công tác quản lý.

Điều 2. Giao Tổng Cục Đường bộ Việt Nam và Ban QLDA Thăng Long làm việc với UBND thành phố Hà Nội để thống nhất phạm vi, hạng mục công trình bàn giao, cũng như trách nhiệm trong công tác phối hợp quản lý của các cơ quan liên quan.

Điều 3. UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương làm việc với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ban QLDA Thăng Long và các cơ quan chức năng có liên quan để tổ chức tiếp nhận, bàn giao các hạng mục nêu tại điều 1 để đảm bảo công tác quản lý được thực hiện liên tục và không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và hành lang an toàn giao thông theo quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ.

Điều 4. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Vận tải, An toàn giao thông, Kết cấu hạ tầng giao thông, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục QLXD & CLCTGT, Tổng Giám đốc Ban QLDA Thăng Long, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Trương Tấn Viên;
- Các bộ: KHĐT, TC;
- UBND TP. Hà Nội;
- Kho bạc NN TW;
- Kho bạc NN Hà Nội;
- Lưu: VT, KCTH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Tấn Viên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2770/QĐ-BGTVT ngày 22/09/2010 điều chuyển đường gom và hạng mục của dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến nam Vành đai III Hà Nội cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.646

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!