Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 26/2005/QĐ-UB về phân cấp đăng ký tàu cá do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Số hiệu: 26/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Mai Xuân Thu
Ngày ban hành: 17/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 26/2005/QĐ-UB

Đồng Hới, ngày 17 tháng 5 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP ĐĂNG KÝ TÀU CÁ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 494/2001/QĐ-BTS ngày 15/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về ban hành Quy chế đăng kiểm tàu cá, đăng ký tàu cá và thuyền viên;

Căn cứ tình hình thực tế về công tác quản lý phương tiện hoạt động nghề cá tại địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thuỷ sản Quảng Bình tại Tờ trình số 122/TT-TS ngày 27/4/2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân cấp đăng ký tàu cá như sau:

- Các loại tàu cá có công suất máy dưới 20CV giao cho UBND các huyện, thành phố ( gọi chung là cấp huyện) đăng ký.

- Các loại tàu cá có công suất máy từ 20CV trở lên do Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản đăng ký.

Điều 2: Giao cho Sở Thuỷ sản hướng dẫn cho các huyện, thành phố về công tác đăng ký tàu cá theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/6/2005.

Điều 3: Chánh Văn Phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thuỷ sản, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố , UBND các xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Thuỷ sản;( b/c)
- HĐND; (b/c)
- TVTU; (b/c)
- CT, các PCT;
- Lưu VT, VP.

TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Xuân Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 26/2005/QĐ-UB về phân cấp đăng ký tàu cá do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.913

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.40