Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2425/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết mạng lưới bến bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030

Số hiệu: 2425/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Trương Quang Hoài Nam
Ngày ban hành: 26/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2425/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 26 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT MẠNG LƯỚI BẾN BÃI ĐỖ XE CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Công văn số 360/HĐND-TT ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ý kiến đối với việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết mạng lưới bến bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2320/TTr-SKHĐT ngày 10 tháng 9 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết mạng lưới bến bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030, với các nội dung sau:

1. Bến xe khách Ô Môn

Quy hoạch bổ sung bến xe khách Ô Môn với vị trí và quy mô như sau:

- Vị trí bến xe khách tại khu vực 15, phường Châu Văn Liêm kết nối trực tiếp với Quốc lộ 91 (QL.91) cách trung tâm quận Ô Môn khoảng 02 - 03 km.

- Diện tích khoảng 0,575 ha .

- Bến xe khách đạt tiêu chuẩn loại 4.

Bến xe khách Ô Môn bổ sung nêu trên phục vụ nhu cầu vận chuyển hành khách do việc di dời bến xe khách Ô Môn hiện hữu và tuyến đường nối QL.91 với Quốc lộ Nam sông Hậu chưa được xây dựng. Sau khi hạ tầng giao thông theo quy hoạch được xây dựng hoàn chỉnh; căn cứ điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thành phố sẽ xem xét đầu tư xây dựng bến xe tại tuyến đường nối QL.91 với Quốc lộ Nam sông Hậu theo quy hoạch. Bến xe khách Ô Môn bổ sung nêu trên sẽ được chuyển đổi công năng thành bãi đỗ xe; điểm đầu cuối xe buýt để phục vụ cho việc phát triển vận tải hành khách công cộng.

2. Bến xe khách Thốt Nốt

Quy hoạch điều chỉnh vị trí bến xe khách Thốt Nốt theo Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết mạng lưới bến bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030 đến vị trí mới như sau:

- Vị trí khu vực Tràng Thọ B, phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt kết nối với đường tránh QL.91.

- Diện tích khoảng 1,5679 ha.

- Bến xe khách đạt tiêu chuẩn loại 3.

3. Bến xe khách Cờ Đỏ

Quy hoạch điều chỉnh vị trí bến xe khách Cờ Đỏ theo Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết mạng lưới bến bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030 đến vị trí mới như sau:

- Vị trí bến xe khách gần cầu Đường Tắt thị trấn Cờ Đỏ bên phải hướng đi tỉnh Hậu Giang kết nối với đường Hà Huy Giáp cách bệnh viện Quân Dân Y thành phố Cần Thơ khoảng 400-500m.

- Diện tích khoảng 0,6095 ha.

- Bến xe khách đạt tiêu chuẩn loại 4.

4. Kế hoạch thực hiện: Dự kiến đầu tư giai đoạn 2018 - 2020

5. Tổ chức thực hiện

Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân quận: Ô Môn, Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ chịu trách nhiệm công bố điều chỉnh Quy hoạch, xác định quỹ đất đất dành cho các dự án điều chỉnh và quản lý chặt chẽ nhằm tránh tình trạng chồng lấn trong cấp phép xây dựng; Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng được duyệt nêu trên đảm bảo hiệu quả, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và nhu cầu phát triển của địa phương.

Điều 2. Quyết định này là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết mạng lưới bến bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Quang Hoài Nam

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2425/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết mạng lưới bến bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


527

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.38