Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 24/2005/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Phạm Thế Minh
Ngày ban hành: 12/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24/2005/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬA ĐỔI KHOẢN 1, KHOẢN 4 ĐIỀU 1 VÀ ĐIỀU 5 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1826/2002/QĐ-BGTVT NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2002 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định Số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản Số 1740/CP-QHQT ngày 19 tháng 11 năm 2004 về bổ sung mục tiêu kinh doanh khai thác cảng cho Công ty TNHH Bourbon - Bến Lức tỉnh Long an;
Căn cứ Quyết định số 07/2005/ QĐ- BGTVT ngày 07 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chế quản lý cảng, bến thủy nội địa;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải, Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 1, khoản 4 Điều 1 và Điều 5 Quyết định số 1826/2002/ QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải như sau:

1. Khoản 1 Điều 1: “1. Nay công bố cảng Bourbon - Bến Lức - Long An của Công ty TNHH chế biến đóng gói bao bì nông sản thực phẩm Bourbon - Bến Lức – Long An (sau đây gọi tắt là cảng Bourbon - Bến Lức - Long An) được tiếp nhận tầu biển Việt Nam và ph­ương tiện thủy nước ngoài (sau đây gọi tắt là tầu thuyền) có trọng tải đến 5000 DWT với mớn nước đến 4 mét và chiều cao tĩnh không quá 20 mét ra, vào và làm hàng tại cảng này”.

2. Khoản 4 Điều 1: “4. Đối với tầu thuyền có mớn nước lớn hơn 4 mét, giao Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III phối hợp với Đoạn quản lý Đường sông số 10, căn cứ vào điều kiện thực tế của luồng lạch, khí tượng thủy văn, thủy triều để xem xét quyết định việc cho phép tầu thuyền ra, vào và làm hàng tại cầu cảng này và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tầu thuyền trong quá trình hoạt động”.

3. Điều 5: "Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Vận tải, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc cảng Bourbon - Bến Lức - Long An, Thủ trưởng các Vụ và cơ quan, đơn vị có liên quán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Phạm Thế Minh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 24/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/05/2005 sửa đổi khoản 1, khoản 4 Điều 1 và Điều 5 Quyết định số 1826/2002/QĐ-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.358

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!