Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2350/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường vào Cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017

Số hiệu: 2350/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 30/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2350/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 30 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC TUYẾN ĐƯỜNG VÀO CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 16/6/2014 của UBND tỉnh về Kế hoạch hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuyến đường vào Cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 3083/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuyến đường vào Cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Văn bản số 75/TTr-SGTVT ngày 19/6/2017 về việc kế hoạch hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuyến đường vào Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ xi măng triển khai đầu tư xây dựng các tuyến đường vào Cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2017, với các nội dung chính sau:

TT

Địa phương

Số CCN

Chiều dài (Km)

Lượng xi măng hỗ trợ (Tấn)

Ghi chú

1

Huyện An Lão

01

0,500

317,50

 

2

Thị xã An Nhơn

02

1,500

952,50

 

3

Huyện Phù Mỹ

02

1,648

1.046,48

 

4

Huyện Tây Sơn

03

2,580

1.638,30

 

Tổng cộng

08

6,228

3.954,78

 

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao UBND các huyện An Lão, Phù Mỹ, Tây Sơn và thị xã An Nhơn bố trí kế hoạch vốn theo cơ cấu nguồn vốn được UBND tỉnh thông qua để tổ chức thực hiện theo đúng quy định trong công tác đầu tư xây dựng.

Điều 3. Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và UBND các huyện An Lão, Phù Mỹ, Tây Sơn và thị xã An Nhơn kiểm tra việc quản lý, sử dụng xi măng hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuyến đường nêu trên theo đúng quy định; báo cáo định kỳ hàng Quý cho UBND tỉnh để chỉ đạo.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện An Lão, Phù Mỹ, Tây Sơn và thị xã An Nhơn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC TUYẾN ĐƯỜNG VÀO CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số:2350/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Danh mục công trình

Điểm đầu tuyến

Điểm cuối tuyến

Chiều dài đăng ký (km)

Lượng xi măng hỗ trợ (tấn)

Quy mô

Ghi chú

Bnền (m)

Bmặt (m)

Chiều dày(m)

1. Huyện An Lão

 

 

 

0,500

317,500

 

 

 

 

 

Đường vào CCN Gò Cây Duối

ĐH (An Hòa - An Hưng)

Cụm CN

0,500

317,500

9,0

7,0

0,25

 

2. Thị xã An Nhơn

 

 

 

1,500

952,500

 

 

 

 

a

Đường vào CCN Nhơn Phong

ĐT.636B

Cụm CN

1,000

635,000

9,0

7,0

0,25

 

b

Đường vào CCN Tân Đức

Chợ Tân Đức

Cụm CN

0,500

317,500

9,0

7,0

0,25

3. Huyện Phù Mỹ

 

 

 

1,648

1.046,480

 

 

 

 

a

Đường vào CCN Diêm Tiêu

Quốc lộ 1

Cụm CN

0,816

518,160

30,0

7,0

0,25

 

b

Đường vào CCN Bình Dương

Trường TH Bình Dương

Cụm CN

0,832

528,320

18,0

7,0

0,25

4. Huyện Tây Sơn

 

 

 

2,580

1.638,300

 

 

 

 

a

Đường vào CCN Trường Định

Quốc lộ 19B

Cụm CN

0,880

558,800

9,0

7,0

0,25

 

b

Đường vào CCN Rẫy Ông Thơ

Quốc lộ 19B

Cụm CN

0,500

317,500

9,0

7,0

0,25

 

c

Đường vào CCN Tây Xuân

Quốc lộ 19

Cụm CN

1,200

762,000

9,0

7,0

0,25

Tổng cộng

 

 

6,228

3.954,780

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2350/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường vào Cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


521

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91