Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 221/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 14/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 221/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔI THÍ ĐIỂM TẠM DỪNG ĐĂNG KÝ MÔ TÔ, XE MÁY TẠI CÁC QUẬN BA ĐÌNH, CẦU GIẤY, ĐỐNG ĐA, HOÀN KIẾM, HAI BÀ TRƯNG, TÂY HỒ, THANH XUÂN

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ ý kiến của Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XIII–Kỳ họp thứ 5
Căn cứ Biên bản cuộc họp liên tịch giữa Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố và UBND Thành phố ngày 14/12/2005;
Căn cứ Quyết nghị của UBND Thành phố tại Thông báo số 334/TB-UB ngày 14/12/2005;
Xét đề nghị của Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội và Giám đốc Sở Giao thông Công chính tại văn bản số 113/Tr/CATP(PV11) ngày 13/12/2005.

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thôi thí điểm tạm dừng đăng ký mô tô, xe máy tại các Quận Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Thanh Xuân.

Quyết định này thay thế các quyết định số 98/2003/QĐ-UB ngày 14/8/2003 và Quyết định số 9294/QĐ-UB ngày 21/12/2004 của UBND Thành phố.

Điều 2. Công an Thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện hướng dẫn và thông báo công khai để cán bộ nhân dân biết;

Phối hợp với Sở Giao thông Công chính nghiên cứu các giải pháp hữu hiệu để tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố và xây dựng lộ trình giảm dần các phương tiện giao thông mô tô, xe máy đi lại trong nội thành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Công an Thành phố, Giám đốc Sở Giao thông Công chính, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành của Thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
  Đỗ Hoàng ÂnVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 221/2005/QĐ-UB ngày 14/12/2005 về việc thôi thí điểm tạm dừng đăng ký mô tô, xe máy tại các quận Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Thanh Xuân do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.449

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!