Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 22/2009/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động Lối đi từ Siêu thị Thiên Niên Kỷ ra khu vực quản lý Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo do tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 22/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Cường
Ngày ban hành: 30/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2009/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 30 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG LỐI ĐI TỪ SIÊU THỊ THIÊN NIÊN KỶ RA KHU VỰC QUẢN LÝ CỬA KHẨU QUỐC TẾ LAO BẢO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Hiệp định về Quy chế Biên giới quốc gia giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào;

Căn cứ Nghị định số 34/2000/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về Quy chế Khu vực biên giới đất liền; Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 11/2005/QĐ-TTg ngày 12/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế Khu kinh tế- Thương mại đặc biệt Lao Bảo;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế- Thương mại đặc biệt Lao Bảo tại công văn số 351/BQL-DN và ý kiến của Bộ Quốc phòng tại văn bản số 2087/BQP-BP ngày 5/5/2009; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tại văn bản số 593/BTLBP-BTM ngày 23/4/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động Lối đi từ Siêu thị Thiên Niên Kỷ ra khu vực quản lý Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng, Cục trưởng Cục Hải quan, Trưởng ban BQL Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thiên Niên Kỷ và Thủ trưởng các Cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG LỐI ĐI TỪ SIÊU THỊ THIÊN NIÊN KỶ RA KHU VỰC TRẠM KIỂM SOÁT CỬA KHẨU QUỐC TẾ LAO BẢO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 30/9/2009 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc quản lý khách du lịch là công dân nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và công dân nước thứ 3 từ Lào vào Siêu thị Thiên Niên Kỷ (gọi tắt là Siêu thị) tham quan, mua sắm hàng hoá sau đó trở về Lào trong ngày bằng Lối đi từ Siêu thị ra khu vực quản lý Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (gọi tắt là Lối mở) không phải làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Khách du lịch là người Lào có mang một trong các giấy tờ sau: Chứng minh biên giới, giấy thông hành biên giới Việt Nam- Lào, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu.

2. Khách du lịch nước thứ 3 có mang hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu.

Điều 3. Đối tượng không được phép vào, ra Siêu thị theo Lối mở

1. Không đủ một trong các điều kiện nêu tại Điều 2 của Quy chế này.

2. Thuộc diện "chưa được nhập cảnh Việt Nam" theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể:

a) Giả mạo giấy tờ;

b) Vì lý do phòng, chống dịch bệnh;

c) Vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam trong lần nhập cảnh trước;

d) Vì lý do bảo vệ an ninh Quốc gia, lý do đặc biệt khác theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Đối với khách du lịch từ Lào vào, ra Siêu thị bằng Lối mở

1. Các quy định phải thực hiện

a) Nộp giấy tờ tuỳ thân (Chứng minh thư biên giới, giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế) cho cán bộ Bộ đội Biên phòng làm việc tại trạm gác ở điểm đầu vào Lối mở để kiểm tra, quản lý đồng thời được cấp thẻ vào Siêu thị tương ứng với từng đối tượng khách theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này.

b) Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định được ghi tại bảng thông báo ở đầu Lối mở trước khi vào Siêu thị tham quan, mua sắm và có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định này.

c) Đỗ phương tiện đúng nơi quy định, gửi hành lý, hàng hoá mang theo tại khu vực trông giữ hành lý của Siêu thị.

d) Chịu sự kiểm tra, giám sát của Bộ đội Biên phòng về mọi hoạt động và sự kiểm tra, giám sát về hàng hoá của Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

đ) Trở về Lào trong ngày theo Lối mở theo giờ mở cửa, đóng cửa của Lối mở. Được nhận lại giấy tờ tuỳ thân và hành lý, hàng hóa đã gửi lúc vào Siêu thị.

2. Các hành vi bị nghiêm cấm

a) Nghiêm cấm mang vũ khí, chất cháy, chất nổ, động vật, chất gây ô nhiễm và hàng hoá cấm nhập (thuộc danh mục hàng hoá cấm nhập của Việt Nam) vào nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Nghiêm cấm mang hàng hoá cấm xuất khẩu (trong danh mục hàng hoá cấm xuất của Việt Nam) sang Lào;

c) Nghiêm cấm mọi hoạt động lợi dụng việc ra, vào Siêu thị theo Lối mở để tiếp tay hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam.

3. Mục đích và phạm vi đi lại của khách du lịch từ Lào vào, ra Siêu thị bằng Lối mở:

a) Chỉ với mục đích tham quan, mua sắm hàng hoá ở Siêu thị;

b) Chỉ được phép đi lại trong phạm vi khuôn viên (có hàng rào cứng ngăn cách) của Siêu thị.

Điều 5. Trách nhiệm của Công ty TNHH Thương mại Thiên Niên Kỷ

1. Xây dựng Lối đi ra trạm kiểm soát Cửa khẩu đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại tham quan, mua sắm của khách du lịch; công tác kiểm tra, kiểm soát của Trạm Kiểm soát cửa khẩu và đảm bảo mỹ quan khu vực Cửa khẩu.

2. Hỗ trợ cơ sở vật chất và tạo điều kiện cho Bộ đội Biên phòng, Hải quan làm nhiệm vụ tại vị trí kiểm tra, kiểm soát trước khi vào Lối mở.

3. Có hệ thống sơ đồ Siêu thị, biển hướng dẫn và nội quy quy định đối tượng được phép vào, ra Siêu thị bằng 3 thứ tiếng Việt Nam, Lào, Anh; bố trí biển bảng tại điểm kiểm tra đầu vào Lối mở và trước cổng Siêu thị.

4. Tổ chức đưa đón và chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ mọi hoạt động của khách du lịch từ Lào vào, ra Siêu thị theo Lối mở; đảm bảo duy trì trật tự, an toàn cho hành khách. Phối hợp với cơ quan chức năng xử lý các vụ việc xảy ra trong khu vực Siêu thị liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh Biên giới.

Điều 6. Quy định việc cấp thẻ vào Siêu thị

Khách du lịch từ Lào trước khi vào Siêu thị bằng lối mở được cấp các loại thẻ sau:

1. Thẻ màu xanh: Cấp cho cư dân Lào mang chứng minh thư Biên giới.

2. Thẻ màu vàng: Cấp cho khách du lịch Lào mang giấy thông hành, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế.

3. Thẻ màu đỏ: Cấp cho khách du lịch của nước thứ 3 mang hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế.

Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo tiến hành kiểm tra, giám sát và xác định đúng đối tượng khách du lịch theo quy định để cấp thẻ vào, ra Siêu thị trong ngày cho hành khách.

Điều 7. Thời gian mở cửa Lối vào Siêu thị

Thời gian mở cửa: Từ 7h 30' đến 17h00 hàng ngày.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Định kỳ 6 tháng một lần, các đơn vị, Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo và Công ty TNHH Thương mại Thiên Niên Kỷ tổ chức họp giao ban, đánh giá tình hình thực hiện Quy chế.

Điều 9. Trong quá trình thực hiện, nếu có các khó khăn vướng mắc hoặc các vấn đề mới nảy sinh, các đơn vị trực tiếp kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý, bổ sung hoặc sửa đổi cho phù hợp./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 22/2009/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động Lối đi từ Siêu thị Thiên Niên Kỷ ra khu vực quản lý Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo do tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.005
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31