Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2197/QĐ-BGTVT năm 2011 điều động dầm cầu Bailey từ kho dự phòng của Bộ để đảm bảo giao thông cầu Phú Thọ - tỉnh lộ 844 - Đồng Tháp do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2197/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Trương Tấn Viên
Ngày ban hành: 05/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2197/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG DẦM CẦU BAILEY TỪ KHO DỰ PHÒNG CỦA BỘ ĐỂ ĐẢM BẢO GIAO THÔNG CẦU PHÚ THỌ - TỈNH LỘ 844 - ĐỒNG THÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 2209/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng vốn, phương tiện, vật tư dự phòng cho công tác phòng chống lụt bão;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại văn bản số: 3692/TCĐBVN-KCHT&ATGT ngày 04/10/2011 về việc điều động dầm Bailey đảm bảo giao thông cầu Phú Thọ đường tỉnh 844 tỉnh Đồng Tháp;

Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông vận tải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động 24 md dầm Bailey kép (không có bản mặt thép) từ kho dự phòng của Bộ để tại Khu QLĐB VII cho Sở Giao thông vận tải Đồng tháp mượn để đảm bảo giao thông tại cầu Phú Thọ đường tỉnh 844 tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Sau khi hoàn thành xây dựng cầu mới, Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp có trách nhiệm sơn, sửa vận chuyển trả về kho dự phòng của Bộ tại Khu QLĐB VII và báo cáo Bộ GTVT.

Điều 3. Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo Khu QLĐB VII các đơn vị liên quan tiến hành thực hiện các thủ tục bàn giao cũng như các thủ tục khác liên quan đến quản lý tài sản theo quy định hiện hành.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng Ban Chỉ đạo PCLB&TKCN Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng giám đốc Khu QLĐB VII và Giám đốc Sở GTVT Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, BCĐ PCLB&TKCN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Tấn Viên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2197/QĐ-BGTVT năm 2011 điều động dầm cầu Bailey từ kho dự phòng của Bộ để đảm bảo giao thông cầu Phú Thọ - tỉnh lộ 844 - Đồng Tháp do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.649

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50