Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 20/2005/QĐ-BGTVT về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu đường thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 20/2005/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đào Đình Bình
Ngày ban hành: 28/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20/2005/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 20/2005/QĐ-BGTVT NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2005 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HOA TIÊU ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 10 tháng 12 năm 2003;
Căn cứ Nghị định 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quyết định này quy định tổ chức cung cấp dịch vụ hoa tiêu đường thủy nội địa và áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực hoa tiêu đường thủy nội địa và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giao thông đường thủy nội địa.

Điều 2. Tổ chức hoa tiêu đường thủy nội địa

Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực hoa tiêu đường thủy nội địa phải có Hoa tiêu (người thực hiện nhiệm vụ hoa tiêu đường thủy nội địa) đủ tiêu chuẩn, được đăng ký kinh doanh hoặc thành lập mới theo quy định của pháp luật và được sự thỏa thuận bằng văn bản của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 3. Hoạt động trong lĩnh vực hoa tiêu đường thủy nội địa

Hoạt động hoa tiêu phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế có liên quan về đường thủy nội địa và điều khiển tàu biển mà Việt Nam đã ký kết, tham gia hoặc công nhận.

Điều 4. Quy định đối với Hoa tiêu

1. Hoa tiêu là những người có bằng tốt nghiệp ngành điều khiển phương tiện, tàu biển; đã qua huấn luyện, thực tập Hoa tiêu theo quy định tại Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn Hoa tiêu đường thuỷ nội địa.

2. Hoạt động của Hoa tiêu

a) Hoa tiêu có chứng chỉ chuyên môn hoa tiêu hạng nào, giấy phép hoạt động hoa tiêu trên tuyến, luồng, vùng nước đường thủy nội địa nào thì được dẫn loại phương tiện, tàu biển phù hợp với chứng chỉ chuyên môn và giấy phép hoạt.động hoa tiêu tuyến, luồng, vùng nước đó.

b) Hoa tiêu thực hiện nhiệm vụ chỉ dẫn cho thuyền trưởng về tình hình luồng, báo hiệu trên tuyến dẫn phương tiện, tàu biển; khuyến nghị đối với thuyền trưởng về các hành vi không phù hợp với pháp luật về giao thông đường thủy nội địa và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Khi thuyền trưởng cố ý không thực hiện các chỉ dẫn hoặc khuyến nghị hợp lý của Hoa tiêu thì Hoa tiêu có quyền từ chối dẫn phương tiện, tàu biển.

c) Trong thời gian dẫn phương tiện, tàu biển, Hoa tiêu thuộc quyền chỉ huy của thuyền trưởng. Nhiệm vụ của Hoa tiêu chỉ được coi là kết thúc khi phương tiện, tàu biển cập cảng, bến thủy nội địa hoặc đã thả neo tại vị trí thỏa thuận một cách an toàn. Hoa tiêu không được phép rời phương tiện, tàu biển trong hành trình nếu không có sự đồng ý của thuyền trưởng.

d) Hoa tiêu có nghĩa vụ thông báo cho Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực, đơn vị quản lý đường thủy nội địa về những thay đổi của luồng lạch đã phát hiện trong khi dẫn phương tiện, tàu biển.

e) Hoa tiêu được quyền yêu cầu thuyền trưởng cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ việc dẫn phương tiện, tàu biển, nhất là các trang thiết bị trên phương tiện, tàu biển ảnh hưởng đến tính điều động của tàu.

Điều 5. Mối quan hệ của tổ chức hoa tiêu đường thủy nội địa

1. Quan hệ với các đơn vị quản lý đường thủy nội địa để nắm chắc tình hình luồng, tuyến, hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa phục vụ việc dẫn phương tiện, tàu biển đi lại trên luồng, ra vào cảng, bến thủy nội địa.

2. Quan hệ với cảng vụ để nắm bắt được hoạt động của phương tiện, tàu biển ra vào cảng, bến thủy nội địa và tình hình trật tự, an toàn tại các tuyến, luồng và vùng nước của cảng, bến thủy nội địa.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam xây dựng đề án các tổ chức hoa tiêu đường thủy nội địa, phân tuyến hoạt động hoa tiêu cho từng khu vực đường thủy nội địa trong phạm vi cả nước trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định để tổ chức thực hiện.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam, Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Đào Đình Bình

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/2005/QĐ-BGTVT về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu đường thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.519
DMCA.com Protection Status