Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1994/QĐ-BGTVT năm 2011 cho phép lập dự án đầu tư đóng mới 01 tàu công vụ vỏ thép của Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1994/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 08/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1994/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÓNG MỚI 01 TÀU CÔNG VỤ VỎ THÉP CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI THỪA THIÊN HUẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-BGTVT ngày 21/2/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc giao điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011;

Xét tờ trình số 693/CHHVN-KHTC ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc xin phép chuẩn bị đầu tư dự án đóng mới 01 tàu công vụ vỏ thép của Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Cục Hàng hải Việt Nam tiến hành lập dự án đầu tư đóng mới 01 tàu công vụ vỏ thép của Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy quyền Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện thẩm quyền quyết định đầu tư đối với dự án.

- Kinh phí lập và thực hiện dự án: nguồn thu phí cảng vụ để lại hàng năm.

- Thời gian thực hiện: 2011 - 2012.

2. Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của dự án đúng quy định hiện hành, đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Tài chính; Cục trưởng Cục QLXD và Chất lượng CTGT; Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Kho bạc NN Trung ương;
- Lưu VT, KHĐT (06).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1994/QĐ-BGTVT năm 2011 cho phép lập dự án đầu tư đóng mới 01 tàu công vụ vỏ thép của Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.335

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199