Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1793/2003/QĐ-UB phân cấp đăng kiểm tàu cá do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Số hiệu: 1793/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Văn Quynh
Ngày ban hành: 11/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1793/2003/QĐ-UB

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 06 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994.

Căn cứ Quyết định số 494/2001/QĐ-BTS ngày 15/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản “V/v ban hành quy chế đăng kiểm tàu cá, đăng ký tàu cá và thuyền viên”.

Theo đề nghị của Sở Thủy sản tại tờ trình số 307/TT-STS ngày 28/5/2003.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phồ (gọi chung là cấp huyện) đăng kiểm các loại tàu cá có công suất máy chính đến dưới 45CV.

Việc đăng ký các loại tàu cá thực hiện theo Quyết định số 1624/QĐ-UB ngày 17/5/2003 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Thủy sản chỉ đạo Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh hướng dẫn cho cấp huyện về công tác đăng kiểm các loại tàu cá theo đúng Quyết định số 494/2001/QĐ-BTS ngày 15/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày: 01/7/2003.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thủy sản, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh căn cứ quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (thực hiện).
- CT, các PCT. UBND tỉnh
- V1, NLN1, TM1
- Lưu: NLN2, VP/UB.

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quynh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1793/2003/QĐ-UB phân cấp đăng kiểm tàu cá do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.315
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35