Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1733/1999/QĐ-BGTVT về giảm tải trong mùa lũ đối với phương tiện vận tải thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Số hiệu: 1733/1999/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đào Đình Bình
Ngày ban hành: 12/07/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1733/1999/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ GIẢM TẢI TRONG MÙA LŨ ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI THUỶ NỘI ĐỊA

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định 22/CP ngày 22 tháng 03 năm 1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định 40/CP ngày 5 tháng 7 năm 1996 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa và Nghị định 77/1998/CP-NĐ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 40/CP của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định 581-TTg ngày 25 tháng 7 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế báo bão, lũ;
Xét đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Pháp chế Vận tải, Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1- Nay quy định tất cả các loại phương tiện vận tải thuỷ hoạt động trên đường thuỷ nội địa đều phải giảm 10% trọng tải trong mùa lũ theo từng khu vực như sau:

a- Trên các sông thuộc Bắc bộ : từ 15 tháng 6 đến 15 tháng 10;

b- Trên các sông từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh : từ 15 tháng 7 đến 15 tháng 11;

c- Trên các sông từ Quảng Bình đến Bình Thuận : từ tháng 1 tháng 9 đến 30 tháng 11;

d- Trên các sông thuộc Nam bộ và Tây Nguyên : từ 15 tháng 6 đến 30 tháng 11.

2 - Phương tiện thuỷ hoạt động trên các khu vực sau đây không phải giảm tải theo Quyết định này: hồ, vịnh, ven biển, đường ra đảo, đường nối các đảo, đoạn sông phía hạ lưu đổ ra biển không bị ảnh hưởng của lũ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay cho Quyết định 2049 QĐ/PC của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 6 tháng 8 năm 1996.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Đường sông Việt nam, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải, Giao thông công chính, Tổng giám đốc các Tổng công ty Đường sông miền Bắc, miền Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3
- Văn phòng Chính phủ (để b/c)
- Uỷ ban ATGTQG
- Các Bộ N.vụ, Q.phòng, NN&PTNT
Tư pháp, X.dựng, C.nghiệp, T.sản
- TC Du lịch
- Cục ĐKVN
- Công báo
- Lưu VP, PCVT

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT 
Đào Đình Bình

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1733/1999/QĐ-BGTVT về giảm tải trong mùa lũ đối với phương tiện vận tải thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.880
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.125