Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1627/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên tuyến đường đô thị thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Số hiệu: 1627/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Vũ Hồng Bắc
Ngày ban hành: 06/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1627/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC GIAO THÔNG TRÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 3005/QĐ-UBND ngày 30/11/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án hạn chế xe tải trên một số tuyến đường nội thị trong thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;

Xét đề nghị của UBND thành phố Thái Nguyên tại Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 20/4/2016 về việc tổ chức giao thông trên một số tuyến đường đô thị; đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 794/SGTVT-QLGT ngày 24/6/2016 về việc tổ chức giao thông trên một số tuyến đường đô thị thành phố Thái Nguyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổ chức giao thông trên một số tuyến đường đô thị thành phố Thái Nguyên, cụ thể như sau:

I. Phê duyệt điều chỉnh phương án hạn chế xe tải trên một số tuyến đường nội thị trong thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

1. Điều chỉnh thời gian hạn chế xe tải có tải trọng từ 5 tấn (5T) trở lên:

Theo Quyết định số 3005/QĐ-UBND ngày 30/11/2011 của UBND tỉnh:

Thời gian hạn chế: Từ 6 - 8h và từ 16 - 19h hàng ngày.

Nay điều chỉnh:

- Từ 6h00 đến 8h00 và từ 16h00 đến 19h00 theo giờ làm việc mùa hè (từ 15/4 đến 15/10 hàng năm).

- Từ 6h30 đến 8h30 và từ 16h00 đến 19h00 theo giờ làm việc mùa đông (từ ngày 16/10 năm trước đến ngày 14/4 năm sau).

2. Điều chỉnh các đoạn đường hạn chế xe tải có tải trọng từ 5 tấn (5T) trở lên:

Theo Quyết định số 3005/QĐ-UBND ngày 30/11/2011 của UBND tỉnh:

Đường Hoàng Văn Thụ: Đoạn từ đảo tròn Bảo tàng đến ngã tư giao đường Lương Ngọc Quyến.

Nay điều chỉnh:

Đường Hoàng Văn Thụ: Đoạn từ đảo tròn Bảo tàng đến nút giao đường sắt Hà Thái.

3. Bổ sung đoạn đường hạn chế xe tải có tải trọng từ 5 tấn (5T) trở lên:

Đường Quang Trung đoạn từ nút giao cầu vượt Đán đến nút giao đường sắt Hà Thái vào tuyến đường hạn chế xe tải có tải trọng từ 5 tấn (5T) trở lên.

4. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 3005/QĐ-UBND ngày 30/11/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

II. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số vị trí cấm dừng, đỗ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

1. Phê duyệt điều chỉnh một số vị trí cấm dừng, đỗ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

1.1. Phê duyệt điều chỉnh nội dung cấm dừng, đỗ trên Đường Thống Nhất:

Hiện trạng biển báo cấm hiện nay: Cấm đỗ hai chiều đoạn từ ngõ 398 đường Thống Nhất đến ngã ba giao tuyến tránh Quốc lộ 3

Nay điều chỉnh: Cấm dừng, đỗ 2 chiều đối với xe ca, xe khách đoạn từ lối vào Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên (Bến xe trung tâm thành phố Thái Nguyên) đến hết phạm vi cổng Trường Cao đẳng Kinh tế tài chính Thái Nguyên.

1.2. Điều chỉnh nội dung cấm đỗ trên Đường Phù Liễn:

Hiện trạng biển báo cấm hiện nay: Cấm đỗ bên trái đường đoạn từ cổng Khách sạn Quang Đạt đến ngõ 25 và cấm đỗ bên phải đường đoạn từ ngõ 54A đến ngõ 138 đường Phù Liễn (giao đường Minh Cầu).

Nay điều chỉnh: Cấm đỗ bên trái đường từ đảo tròn Trung tâm thành phố đến ngã ba giao đường quy hoạch dự án đường Bắc Sơn (cạnh Hợp tác xã Bắc Hà).

2. Phê duyệt bổ sung một số vị trí cấm đỗ hai chiều trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, gồm:

- Toàn bộ tuyến phố Quyết Tiến.

- Toàn bộ tuyến phố Nhị Quý.

- Toàn bộ tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu.

- Toàn bộ tuyến ngõ 54A đường Phù Liễn (đoạn từ giao đường Phù Liễn đến giao đường quy hoạch dự án đường Bắc Sơn).

* Lý do điều chỉnh, bổ sung: Để tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

Điều 2. UBND thành phố Thái Nguyên căn cứ các quy định hiện hành để triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành: Công an tỉnh, Giao thông vận tải, Xây dựng; Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Báo Thái Nguyên;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, CNN.
(huynt/SoGT(QLGT)/QĐ20/T6/16b)

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1627/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên tuyến đường đô thị thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


701

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.33.139