Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1575/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Nguyễn Văn Phong
Ngày ban hành: 25/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1575/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 25 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẤM DỨT HIỆU LỰC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2006/QĐ-UBND NGÀY 02/6/2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;
Căn cứ Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;
Căn cứ Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND ngày 24/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND ngày 02/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy định lộ trình hoạt động của các loại xe lôi máy, xe ba gác máy trên địa bàn tỉnh Trà Vinh để thực hiện theo Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ và Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND ngày 24/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Giao trách nhiệm.

1. Sở Giao thông Vận tải.

a. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã nắm danh sách đối tượng đang hành nghề chạy xe lôi máy, xe ba gác máy có nhu cầu chuyển đổi phương tiện để liên hệ, giới thiệu nhà cung cấp các loại xe phù hợp thay thế xe lôi máy, xe ba gác máy cho các đối tượng có liên quan.

b. Tổ chức các lớp đào tạo cấp giấy phép lái xe cho các đối tượng thực chuyển đổi phương tiện theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phối hợp với UBND các huyện, thị xã nắm danh sách đối tượng hành nghề xe lôi máy, xe ba gác máy có nhu cầu chuyển đổi ngành nghề để xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho đối tượng có liên quan.

3. Công an tỉnh.

Tổ chức cấp, thu hồi đăng ký và biển số xe cho các đối tượng nêu ở khoản 1 Điều này theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

a. Tổ chức kiểm tra, đình chỉ hoạt động các cơ sở lắp ráp, tự chế các loại phương tiện cơ giới đường bộ trái pháp luật trên địa bàn theo Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ và Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND ngày 24/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

b. Chỉ đạo thống kê, tổng hợp số lượng đối tượng đang hành nghề chạy xe lôi máy, xe ba gác máy hiện có trên địa bàn, xác định nhu cầu vận chuyển hàng hóa ở địa phương, chủ động phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập kế hoạch chuyển đổi phương tiện thay thế, chuyển đổi ngành nghề nhằm ổn định đời sống cho các đối tượng có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1575/QĐ-UBND ngày 25/10/2007 chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định 25/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.003

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!