Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1500TC/UBTH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Mai Xuân Minh
Ngày ban hành: 31/07/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1500TC/UBTH

Thanh Hoá, ngày 31 tháng 7 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRẠM ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

- Căn cứ Điều 52 Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 05-7-1994
- Căn cứ Nghị định 36-CP ngày 29 tháng 5 năm 1995 của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị;
- Căn cứ các văn bản của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải; Quyết định số 3407 QĐ/KHKT ngày 5/7/1995 về tiêu chuẩn ngành "Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ", Thông tư số 135/PC-KHKT ngày 27/6/1995 hướng dẫn việc kiểm định kỹ thuật và cấp phép lưu hành phương tiện cơ giới đường bộ.
- Xét đề nghị của Giám đốc sở Giao thông Vận tải Thanh Hoá tại tờ trình số : 515 TC-GT ngày 18/7/1995;
- Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Thành lập "Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ" thuộc sở Giao thông Vận tải Thanh Hoá; để thực hiện việc kiểm tra - giám sát chất lượng kỹ thuật an toàn các loại phương tiện cơ giới đường bộ theo tiêu chuẩn và quy trình do Bộ Giao thông Vận tải quy định.

Điều 2 : Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ là tổ chức hoạt động theo loại hình "doanh nghiệp công ích", chuyển doanh kiểm định kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ, hạch toán kinh tế, có tài khoản và con dấu.

- Trạm được thu tiền kiểm định theo giá của Nhà nước quy định.

- Trạm do sở Giao thông Vận tải trực tiếp quản lý; phải được Cục Đăng kiểm Việt Nam thẩm định, cấp giấy phép để hoạt động; thực hiện nhiệm vụ và tuân thủ sự giám sát, chỉ đạo nghiệp vụ của Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam.

- Địa điểm của trậm đặt tại Thành phố Thanh Hoá .

Điều 3 : Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ có trạm trưởng, phó trạm trưởng, một số đăng kiểm viên và nhân viên giúp việc.

- Trạm trưởng do Giám đốc sở Giao thông Vận tải bổ nhiệm sau khi có sự thoả thuận của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh.

- Biên chế của trạm nằm trong tổng biên chế của sở Giao thông Vận tải do UBND tỉnh thông báo hàng năm; trước mắt được bố trí 07 người, bảo đảm đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Điều 4 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông : Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc sở Giao thông Vận tải, thủ trưởng các ngành các cấp có liên quan, Trạm trưởng Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 QĐ
- Cục Đăng kiểm Việt Nam
- Trung tâm đăng kiểm
- phương tiện cơ giới đường bộ
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ
Mai Xuân Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1500TC/UBTH ngày 31/07/1995 thành lập Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.798

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!