Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 15/2006/QĐ-UBND điều chỉnh chiều dài, tên đường Tỉnh lộ ĐT 636A do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 15/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Văn Thiện
Ngày ban hành: 17/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2006/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 02 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH CHIỀU DÀI, TÊN ĐƯỜNG TỈNH LỘ ĐT 636A

(Đập Đá – Phước Thắng)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 60/1998/QĐ-UB ngày 05/01/2003 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý đầu tư và sửa chữa thường xuyên 13 tuyến đường tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 107/GTVT-GT ngày 25/01/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chiều dài, tên đường Tỉnh lộ ĐT 636A (Đập Đá – Phước Thắng) với các nội dung như sau:

1. Tên đường: Tỉnh lộ ĐT 636A (Đập Đá – Phước Thắng)

2. Chiều dài tuyến: Tổng chiều dài tuyến 15,020 Km

- Điểm đầu tuyến Km0+00 giao với Quốc lộ 1A tại Km 1206+144 thuộc địa phận Thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn.

- Điểm cuối tuyến Km15+020 giao với Tỉnh lộ ĐT 640 tại Km16+900 thuộc địa phận xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước.

3. Đơn vị quản lý:

- UBND huyện An Nhơn quản lý, khai thác tuyến ĐT 636A từ Km0+00 đến Km 12+00 với chiều dài L=12,00 Km.

- UBND huyện Tuy Phước quản lý, khai thác tuyến ĐT 636A từ Km12+00 đến Km15+020 với chiều dài L=3,020 Km, đoạn thuộc địa phận xã Phước Thắng.

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải cùng với UBND các huyện quản lý khai thác đường ĐT 636A theo đúng quy định tại Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 60/1998/QĐ-UB ngày 05/01/2003 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện An Nhơn, Tuy Phước và Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thiện

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 15/2006/QĐ-UBND điều chỉnh chiều dài, tên đường Tỉnh lộ ĐT 636A do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.558

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.150.22