Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 144/2004/QĐ-BQP quy định các khu vực cấm bay trong vùng trời Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Số hiệu: 144/2004/QĐ-BQP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Phạm Văn Trà
Ngày ban hành: 30/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 144/2004/QĐ-BQP

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 144/2004/QĐ-BQP NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2004 QUY ĐỊNH CÁC KHU VỰC CẤM BAY TRONG VÙNG TRỜI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ vào Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ vào Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996, đã sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 30/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;
Căn cứ vào Quyết định số 160/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm;
Xét đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định các khu vực cấm bay trong vùng trời nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2005, các quy định trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 2. Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan đến quản lý, khai thác và bảo vệ vùng trời chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Bộ Tổng Tham mưu chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

 

 

Phạm Văn Trà

(Đã ký)

 

QUY ĐỊNH

CÁC KHU VỰC CẤ M BAY TRONG VÙNG TRỜI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1. Khu vực cấm 1 (VVP1) Khu vực Thủ đô Hà Nội:

- Giới hạn ngang: Phạm vi bán kính 6 Km, tâm khu vực có toạ độ 21009’30”N - 105050’30”E, từ hướng 1400 đến hướng 3200 theo chiều kim đồng hồ, trừ phần phía Đông Nam đường thẳng nối từ toạ độ 21001’21”N - 105052’20”E đến toạ độ 21000’25”N - 105051’24Ê.

- Giới hạn cao: Từ mặt đất đến vô cùng.

- Thời gian cấm bay: 24/24 giờ trong ngày.

2. Khu vực cấm 2 (VVP2) Khu vực thành phố Hải Phòng

- Giới hạn ngang: Phạm vi 4 điểm có toạ độ:

20053’48”N - 106041’05”E; 20053’00”N - 106044’10”E.

20049’35”N - 106042’20”E; 20050’30”N - 106039’50”E.

- Giới hạn cao: Từ mặt đất đến 1500m.

- Thời gian cấm bay: 24/24 giờ trong ngày.

3. Khu vực cấm 3 (VVP3) Khu vực thành phố Đà Nẵng

- Giới hạn ngang: Phạm vi 4 điểm có toạ độ:

16005’00”N - 108013’40”E; 16002’50”N - 108013’40”E.

16002’50”N - 108012’25”E; 16004’18”N - 108012’25”E.

- Giới hạn cao: Từ mặt đất, mặt nước đến 1500m.

- Thời gian cấm bay: 24/24 giờ trong ngày.

4. Khu vực cấm 4 (VVP4) Khu vực thành phố Hồ Chí Minh

- Giới hạn ngang: Phạm vi 4 điểm có toạ độ:

10047’50”N - 106038’20”E; 10049’25”N - 106044’40”E.

10043’45”N - 106038’35”E; 10045’12”N - 106043’22”E.

- Giới hạn cao: Từ mặt đất đến 3000m.

- Thời gian cấm bay: 24/24 giờ trong ngày.

5. Các toạ độ nêu trong văn bản này tính theo hệ toạ độ WGS-84.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 144/2004/QĐ-BQP quy định các khu vực cấm bay trong vùng trời Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.637
DMCA.com Protection Status