Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1439/2006/QĐ-UBND-QNG công bố các điểm dừng xe buýt, xe đưa đón công nhân trên dọc tuyến Quốc lộ 1 và các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 1439/2006/QĐ-UBND-QNg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Xuân Huế
Ngày ban hành: 16/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1439/2006/QĐ-UBND-QNG

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 06 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC ĐIỂM DỪNG XE BUÝT, XE ĐƯA ĐÓN CÔNG NHÂN TRÊN DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 1 VÀ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29/6/2001;
Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 63/TTr-SGTVT ngày 07/6/2006 về việc công bố các điểm dừng xe buýt, xe đưa đón công nhân trên dọc tuyến Quốc lộ 1 và các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố các điểm dừng xe buýt, xe đưa đón công nhân dọc tuyến Quốc lộ 1 và các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi như sau:

1. Tuyến Quốc lộ 1 thuộc địa phận huyện Bình Sơn:

Tổng số 11 điểm, tại các vị trí sau: Km 1029+600; Km 1031+080; Km 1033+350; Km 1035+400; Km 1036+100; Km 1036+750; Km 1037+500; Km 1039+400; Km 1042+200; Km 1043+300 và Km 1044+500

2. Tuyến Quốc lộ 1 thuộc địa phận huyện Sơn Tịnh:

Tổng số 06 điểm, tại các vị trí sau: Km 1045+970; Km 1047+800; Km 1049+500; Km 1050+900; Km 1053+650 và Km 1055+080.

3. Tuyến Quốc lộ 1 thuộc địa phận thành phố Quảng Ngãi:

Tại vị trí Km 1057+700 và Km 1055+850 (phía công viên Ba Tơ).

4. Tuyến Dốc Sỏi- Dung Quất: Tại các vị trí Km 1+050 và Km 3+500.

5. Tuyến Bình Long- Dung Quất: Tại vị trí Km 11+800.

6. Ngã ba Trường Đào tạo nghề Dung Quất.

Điều 2. Giám đốc Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm:

- Phối hợp với UBND các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi, Công ty Quản lý sửa chữa đường bộ Quảng Ngãi và Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất tổ chức lắp đặt các biển báo hiệu, xây dựng trạm dừng xe buýt, xe đưa đón công nhân tại các vị trí nêu tại Điều 1. Kinh phí lắp đặt biển báo và xây dựng trạm dừng xe buýt được lấy từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông của tỉnh trong năm 2006-2007 và huy động các nguồn vốn khác của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh (sẽ được chuẩn xác trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế- kỹ thuật thi công và dự toán).

- Căn cứ mạng lưới giao thông đường bộ đã được UBND tỉnh phê duyệt và nhu cầu đi lại của hành khách, công bố việc mở tuyến xe buýt nội tỉnh từ thành phố Quảng Ngãi đến trung tâm các huyện, khu công nghiệp, khu du lịch trong tỉnh để các doanh nghiệp vận tải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đăng ký khai thác vận tải khách công cộng bằng xe buýt.

- Phối hợp với Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự và Thanh tra giao thông thường xuyên tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi vi phạm về trật tự vận tải, trật tự an toàn giao thông tại các vị trí nêu tại Điều 1 của quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi, Thủ trưởng các Sở, ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

 

CHỦ TỊCHNguyễn Xuân Huế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1439/2006/QĐ-UBND-QNG công bố các điểm dừng xe buýt, xe đưa đón công nhân trên dọc tuyến Quốc lộ 1 và các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.839

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182