Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 119/2002/QĐ-UB quy định đường một chiều và dừng, đỗ xe trên địa bàn thành phố Nha Trang do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 119/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Trần Minh Duân
Ngày ban hành: 28/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/2002/QĐ-UB

Nha Trang, ngày 28 tháng 10 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐƯỜNG MỘT CHIỀU VÀ DỪNG, ĐỖ XE TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NHA TRANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật giao thông đường bộ được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2001 ;

Căn cứ Nghị định số 36/200//NĐ - CP ngày 10/7/2001 của Chính phủ "V/v đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị"; Để tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố nha Trang;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang và Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Khánh Hòa;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay qui định một số tuyến đường một chiều, cấm dừng và cấm đỗ xe trên địa bàn Thành phố Nha Trang như sau:

a) Đối với Ô tô:

- Đường Yersin : Chỉ lưu thông một chiều theo hướng từ đường Lê Thành Phương đến Mã Vòng.

- Đường Ngô Gia Tự : Chỉ lưu thông một chiều theo hướng từ đường Phù Đổng đến đường Lê Thánh Tôn.

- Đường Lê Lợi : Chỉ lưu thông một chiều theo hướng từ đường Phan Bội Châu đến đường Hàn Thuyên.

- Cấm dừng và cấm đỗ trên đường Phan Chu Trinh và Lý Thánh Tôn nối dài.

b) Đối với các phương tiện có động cơ:

- Đường Thái Nguyên : Chỉ lưu thông một chiều theo hướng từ Mã Vòng đến ngã ba Trần Đường - Thái Nguyên.

- Đường Trần Đường : Chỉ lưu thông một chiều theo hướng từ đường Thái Nguyên đến đường Thống Nhất.

Điều 2: Giao trách nhiệm cho các ngành và UBND Thành phố Nha Trang triển khai thực hiện quy định trên:

1/ UBND Thành phố Nha Trang chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải thực hiện lắp đặt các loại biển báo hiệu đường bộ đúng quy định tại Điều lệ báo hiệu đường bộ ban hành kèm theo quyết định số 4393/2001/QĐ- BGTVT ngày 20/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

2/ Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3/ Công an Tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức hướng dẫn giao thông lại các tuyến đường nêu trên và tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý ngăn chặn các trường hợp vi phạm, tạo nề nếp ổn định ngay từ khi triển khai thực hiện quyết định này. , ' .

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Tỉnh Khánh Hòa, Thủ trưởng các cơ liên quan và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường ' nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2002

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 "để t/hiện ".
- Thường trực Tỉnh ủy "để báo cáo".
- Thường trực HĐND Tỉnh "để b/cáo".
- Lưu VP

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KT. CHỦ TICH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Duân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 119/2002/QĐ-UB quy định đường một chiều và dừng, đỗ xe trên địa bàn thành phố Nha Trang do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.342

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.169