Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 114/2009/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 45/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt "Đề án vận tải khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Vinh và vùng phụ cận giai đoạn 2008 - 2015" do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu: 114/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành: 17/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 114/2009/QĐ-UBND

Vinh, ngày 17 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2008/QĐ-UBND NGÀY 18/8/2008 CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT "ĐỀ ÁN VẬN TẢI KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TẠI THÀNH PHỐ VINH VÀ VÙNG PHỤ CẬN GIAI ĐOẠN 2008 - 2015"

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;
Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về một số giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;
Căn cứ Quyết định số 197/2007/QĐ-TTg ngày 28/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Nghệ An đến năm 2020.
Căn cứ Quyết định số 49/2000/QĐ-TTg ngày 21/4/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh đến năm 2020.
Căn cứ Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An đến năm 2020".
Căn cứ Quyết định 34/2006/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2006 của Bộ giao thông vận tải ban hành "Quy định về quản lý vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt".
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2069/TTr-GTVT-VT ngày 24/11/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung, điều chỉnh một số điều của Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt "Đề án vận tải khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Vinh và vùng phụ cận giai đoạn 2008 - 2015", như sau:

I. Tại mục 4 phần II (Bố trí luồng tuyến giai đoạn 2008 - 2015) nay bổ sung, sửa đổi là:

4.1. Tuyến nội thành phố Vinh và vùng phụ cận:

- Tuyến số 1: Nội thành Vinh - Cửa Hội - Cửa Lò và ngược lại. Chiều dài tuyến khoảng 30 km.

- Tuyến số 2: Nội thành Vinh - Quán Bánh - Quốc lộ 46 - Cửa Lò và ngược lại. Chiều dài tuyến khoảng 27 km.

- Tuyến số 3: Nội thành Vinh - thị trấn Nam Đàn - thị trấn Dùng - thị trấn Đô Lương và ngược lại. Chiều dài tuyến khoảng 70 km.

- Tuyến số 04: Nội thành phố Vinh - Quán Bánh - Quán Hành - Diễn Châu - Cầu Giát - Hoàng Mai và ngược lại. Chiều dài tuyến khoảng 85 km.

- Tuyến số 05: thị trấn Diễn Châu - Cầu Bùng - ĐT538 - thị trấn Yên Thành và ngược lại. Chiều dài tuyến khoảng 20 km.

- Tuyến số 06: thị trấn Diễn Châu - Quốc lộ 7 - thị trấn Đô Lương - Quốc lộ 7 - thị trấn Anh Sơn và ngược lại. Chiều dài tuyến khoảng 60 km.

- Tuyến số 07: thị trấn Quán Hành - ĐT534 - ĐT 538 - thị trấn Yên Thành và ngược lại. Chiều dài tuyến khoảng 45 km.

- Tuyến số 08: Yên Lý - Quốc lộ 48 - thị xã Thái Hòa - Quốc lộ 48 - ĐT532 - thị trấn Quỳ Hợp và ngược lại. Chiều dài tuyến khoảng 60 km.

- Tuyến số 09: thị trấn Nam Đàn - Quốc lộ 15A - thị trấn Đô Lương và ngược lại. Chiều dài tuyến khoảng 40 km.

- Tuyến số 10: thị xã Cửa Lò - Quốc lộ 46 tránh Vinh - Kim Liên và ngược lại. Chiều dài tuyến khoảng 35 km.

- Tuyến số 11: thị xã Cửa Lò - ĐT 536 - Khu Công nghiệp Nam Cấm - QL1A và ngược lại. Chiều dài tuyến khoảng 15 km.

- Tuyến số 12: Nội thành Vinh - đường Trung tâm Vinh - Cửa Lò và ngược lại. Chiều dài tuyến khoảng 20 km.

- Tuyến số 13: thị trấn Đô Lương - Quốc lộ 15A - thị trấn Tân Kỳ - Đường Hồ Chí Minh - thị xã Thái Hòa và ngược lại. Chiều dài tuyến khoảng 70 km.

- Tuyến số 14: thị xã Hoàng Mai - Đông Hồi và ngược lại. Chiều dài tuyến khoảng 14 km.

- Tuyến số 15: Tuần - ĐT537A - Cầu Giát - ĐT537A - Lạch Quèn và ngược lại. Chiều dài tuyến khoảng 30 km.

- Tuyến số 16: Hoàng Mai - Tân Thắng - thị xã Thái Hòa và ngược lại. Chiều dài tuyến: khoảng 35 km.

4.2. Tuyến xe buýt lân cận:

- Tuyến số 17: thành phố Vinh - Quốc lộ 1A - thành phố Hà Tĩnh và ngược lại. Chiều dài tuyến khoảng 60 km.

Ngoài ra, trong quá trình phát triển kinh tế, một số tuyến đường mới được xây dựng nối các khu vực quan trọng sẽ tạo nhu cầu đi lại, nên sẽ tiếp tục nghiên cứu để bổ sung và điều chỉnh các tuyến cho phù hợp.

II. Tại mục 6 Phần II (Nguồn vốn và kinh phí đầu tư) nay bổ sung, sửa đổi là:

- Nguồn vốn đầu tư thực hiện Đề án được huy động và sử dụng theo quy định của pháp luật từ các nguồn: Doanh nghiệp, vốn ODA, hỗ trợ từ Trung ương và địa phương, các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Tổng kinh phí đầu tư: Dự kiến khoảng 200 tỷ đồng.

III. Tại mục I Phần III (Kế hoạch triển khai thực hiện) nay bổ sung, sửa đổi là:

1. Tiếp tục củng cố ổn định 04 tuyến đang hoạt động.

2. Kêu gọi các nhà đầu tư lựa chọn các tuyến có nhu cầu đi lại lớn để tham gia đầu tư khai thác.

3.Căn cứ nhu cầu thực tế đi lại của nhân dân để bổ sung, điều chỉnh luồng tuyến cho phù hợp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Đức Phớc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 114/2009/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 45/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt "Đề án vận tải khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Vinh và vùng phụ cận giai đoạn 2008 - 2015" do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.137

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50