Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1124/QĐ-BGTVT năm 2009 về việc chuyển đường tỉnh 613 (km2+900-km11+252) thành tuyến quốc lộ 14E (kéo dài) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1124/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 29/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1124/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN ĐƯỜNG TỈNH 613 (KM2+900-KM11+252) THÀNH TUYẾN QUỐC LỘ 14E (KÉO DÀI)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

- Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
- Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 26/2001/QH10 ngày 29/6/2001;
- Căn cứ Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
- Căn cứ công văn số 860/TTg-KTTH ngày 05/02/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ vốn đầu tư một số công trình, tỉnh Quảng Nam;
- Căn cứ công văn số 1189/UBND-KTN ngày 10/4/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung đoạn tuyến nối dài QL14E (từ QL1A đến đường ven biển) vào hệ thống quốc lộ;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển đường tỉnh (ĐT) 613, đoạn Km2+900 - Km11+252 thành tuyến Quốc lộ 14E (kéo dài) và giao đoạn đường này cho Cục Đường bộ Việt Nam quản lý khai thác. Tuyến QL14E (kéo dài) từ Ngã ba Tây Cốc (Km0+000/QL14E tương ứng Km972+200/QL1) đi trùng QL1 (2.5 Km) gặp ĐT613 tại Km2+900 (tương ứng với Km969+782/QL1) đi tiếp theo ĐT613 hiện tại và kết thúc tại Km11+252/ĐT613 (giao với đường ven biển).

Điều 2. Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam để tổ chức bàn giao quản lý và các vấn đề có liên quan để không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến và công tác quản lý được thực hiện liên tục.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Kết cấu hạ tầng giao thông; Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và CLCTGT, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch đầu tư, Tài chính;
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- Kho bạc NN Trung ương;
- Kho bạc NN tỉnh Quảng Nam;
- Cục ĐBVN (10 bản);
- Lưu: VT, KCHT.

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1124/QĐ-BGTVT năm 2009 về việc chuyển đường tỉnh 613 (km2+900-km11+252) thành tuyến quốc lộ 14E (kéo dài) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.315
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.142.16