Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1119/QĐ-UBND năm 2017 Quy định về quản lý, phát hành và cấp biển xe hộ đê làm nhiệm vụ khẩn cấp về Phòng, chống thiên tai do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 1119/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Châu
Ngày ban hành: 30/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1119/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 30 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, PHÁT HÀNH VÀ CẤP BIỂN XE HỘ ĐÊ LÀM NHIỆM VỤ KHẨN CẤP VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29/1l/2006;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Quyết định số 92/2008/QĐ-BNN ngày 17/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy định về quản lý, phát hành và cấp biển xe được phép đi trên đê, xe kiểm tra đê; xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chống lụt bão;

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-BNN-TCTL ngày 16/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy định về quản lý, phát hành và cấp biển xe hộ đê làm nhiệm vụ khẩn cấp về Phòng, chống thiên tai;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 916/SNN-TL ngày 21/03/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về quản lý, phát hành và cấp biển xe hộ đê làm nhiệm vụ khẩn cấp về Phòng, chống thiên tai”.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan Thường trực BCH Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Công an tỉnh, và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ, PHÁT HÀNH VÀ CẤP BIỂN XE HỘ ĐÊ LÀM NHIỆM VỤ KHẨN CẤP VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Bình Định)

Điều 1. Đối tượng áp dụng

1. Xe của tổ chức, cá nhân được điều động để vận chuyển thiết bị, vật tư, nhân lực phục vụ công tác hộ đê, làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng, chống thiên tai;

2. Xe phục vụ các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm cứu nạn tỉnh thực hiện chỉ đạo công tác hộ đê, làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng, chống thiên tai;

3. Xe phục vụ các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được phân công làm nhiệm vụ Phòng, chống thiên tai theo sự phân công của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Điều 2. Thẩm quyền cấp biển

Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp biển “XE HỘ ĐÊ” hàng năm (mỗi năm đổi cấp mới 01 lần) cho các đối tượng quy định tại Điều 1 của quy định này, hoạt động phạm vi toàn tỉnh.

Điều 3. Trách nhiệm quản lý, sử dụng biển “XE HỘ ĐÊ”

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập sổ thống kê, theo dõi số liệu về xe sử dụng biển “XE HỘ ĐÊ”.

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng biển “XE HỘ ĐÊ” có trách nhiệm sử dụng theo đúng yêu cầu tại Điều 1 quy định này và chỉ được sử dụng khi thi hành nhiệm vụ theo quy định.

Điều 4. Hình thức, kích thước biển “XE HỘ ĐÊ”

Theo Quyết định số 92/2008/QĐ-BNN ngày 17/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định quản lý, phát hành và cấp biển xe được phép đi trên đê; xe kiểm tra đê, xe hộ đê, làm nhiệm vụ khẩn cấp về Phòng, chống lụt bão.

Điều 5. Thủ tục cấp biển “XE HỘ ĐÊ”

1. Hồ sơ, thủ tục cấp biển “XE HỘ ĐÊ”:

Công văn đề nghị cấp biển (văn bản đề nghị phải ghi rõ: lý do đề nghị cấp biển “XE HỘ ĐÊ”, thời gian và phạm vi hoạt động, biển số xe đề nghị cấp).

Trường hợp biển “XE HỘ ĐÊ” bị hư hỏng, nhàu nát hoặc bị mất, cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý xe phải có văn bản đề nghị cấp lại và nêu rõ lý do.

2. Thời hạn cấp biển:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm cấp biển hoặc trả lời cho tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được cấp biển theo quy định tại Điều 1, không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cấp biển hợp lệ.

Điều 6. Quy định áp dụng

Các xe sau khi được cấp biển xe hộ đê vẫn phải chấp hành các quy định pháp luật khác về an toàn giao thông trong đó có quy định về quyền sử dụng tín hiệu ưu tiên./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1119/QĐ-UBND năm 2017 Quy định về quản lý, phát hành và cấp biển xe hộ đê làm nhiệm vụ khẩn cấp về Phòng, chống thiên tai do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


806

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117