Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 110/2004/QĐ-UBND quy định về các đoạn tuyến thuộc hệ thống đường tỉnh bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy do tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu: 110/2004/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng
Ngày ban hành: 26/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 110/2004/QĐ-UB

Pleiku, ngày 26 tháng 10 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

VỀ VIỆC QUI ĐỊNH CÁC ĐOẠN TUYẾN THUỘC HỆ THỐNG ĐƯỜNG TỈNH BẮT BUỘC ĐỘI  MŨ BẢO HIỂM KHI ĐI XE MÔ TÔ, XE MÁY

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

- Căn cứ Điều 10 luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

- Căn cứ Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19-11-2002 về các giải pháp kiềm chế gia tăng, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19-02-2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường bộ;

- Căn cứ công điện số 1404/CP-NC Ngày 28-9-2004 của Thủ tướng Chính phủ;

- Căn cứ Thông tư số 01/2003/TT-BGTVT, ngày 08-01-2003 của bộ Giao thông vận tải hướng dẫn đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy;

- Theo đề nghị của giám đốc Sở Giao thông vận tải;

QUYẾT ĐỊNH

Điều l: Nay quy định các đoạn tuyến thuộc hệ thống đường tỉnh bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy (có danh mục kèm theo Quyết định này - phụ lục số 9)

Điều 2: Thường trực Ban An toàn giao thông định phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan thành viên, Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã và thành phố Pleiku phổ biến nội dung Quyết định này đến cơ sở;

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, nhân dân biết và tự giác thực hiện;

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan quản lý sửa chữa đường bộ thực hiện việc cắm biển báo hiệu ''Đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy'' như danh mục kèm theo quyết định này để mọi người biết, thực hiện;

- Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy trên các đoạn, tuyến đường bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Các ông: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông định, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Pleiku; Giám đốc các Sở, Ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.

 

 

TM/ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

Phụ lục số 09

Kèm theo Quyết định số: 110/2004/QĐ-UB, ngày 26/10/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai

STT

Tên đường, lý trình

(từ Km đến Km)

Địa danh

(Điểm đầu - Điểm cuối)

Chiều dài (Km)

Ghi chú

1

2

3

4

5

I

Đường tỉnh 662:

Km0 (QL19) Km80 (QL25)

Xã Hà Tam, huyện Đăk Pơ - thị trấn Ayun Pa, huyện Ayun Pa

80

Chiều dài toàn tuyến

1

Km 0 (QL19) - Km 67

Xã Hà Tam, huyện Đăk Pơ - thị trấn Ia Pa, huyện Ia Pa

67

Bắt buộc đội mũ bảo hiểm

2

Km 69 - Km 80 (QL25)

Thị trấn Ia Pa, huyện Ia Pa - thị trấn Ayun Pa huyện Ayun Pa

11

Bắt buộc đội mũ bảo hiểm

II

Đường tỉnh 663:

Km0 (QL19) -Km23 (QL675)

Xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông - xã Ia Tô, huyện Chư Prông

23

Chiều dài toàn tuyến

1

Km0 (QL19) - Km 14+400

Xã Bàu cạn, huyện Chư Prông - thị trấn Chư Prông, Chư Prông

14,4

Bắt buộc đội mũ bảo hiểm

2

Km 15 +800 - Km 23 (ĐT 675)

Thị trấn Chư Prông - xã Ia Tô, huyện Chư Prông

7,2

Bắt buộc đội mũ bảo hiểm

III

Đường tỉnh 664:

Km0 (ĐT 672 - Km 52 (QL14C))

Thành phố Pleiku - xã Ia O, huyện Ia Grai

52

Chiều dài toàn tuyến

1

Km 2 + 250 - Km 13 + 750

Thành phố Pleiku - thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai

11,5

Bắt buộc đội mũ bảo hiểm

2

Km 20 + 200 - Km 52 (QL 14C)

Thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai - xã Ia O, huyện Ia Grai

31,8

Bắt buộc đội mũ bảo hiểm

IV

Đường tỉnh 668:

Km 0 (QL25) - Km 18 (Ranh giới tỉnh Đăk Lăk)

Ngã ba QL 25, huyện Ayun Pa - ranh giới tỉnh Đăk Lăk

18

Bắt buộc đội mũ bảo hiểm

V

Đường tỉnh 669:

Km 0 (QL19) - Km 90 (QL24)

Thị xã An Khê - xã Đăk Roong, huyện Kbang

90

Chiều dài toàn tuyến

1

Km 0 + 400 - Km 24 + 300

Thị xã An Khê - thị trấn Kbang, huyện Kbang

23,9

Bắt buộc đội mũ bảo hiểm

2

Km 27 + 500 - Km 90 (QL24)

Thị trấn Kbang - xã Đăk Roong, huyện Kbang

62,5

Bắt buộc đội mũ bảo hiểm

VI

Đường tỉnh 670

Km 0 (QL19) - Km 46 (QL14)

Thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang - xã Ia Khươl, huyện Chư Păh

46

Chiều dài toàn tuyến

1

Km 1 + 900 - Km 46 (QL14)

Thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang - xã Ia Khươl, huyện Chư Păh

44,1

Bắt buộc đội mũ bảo hiểm

VII

Đường tỉnh 671

Km 0 (ĐT 672) - Km 24

Thành phố Pleiku - xã Đăk Sơmei, huyện Đăk Đoa

24

Chiều dài toàn tuyến

1

Km 3 + 700 - Km 24

Thành phố Pleiku - xã Đăk Sơmei, huyện Đăk Đoa

20,3

Bắt buộc đội mũ bảo hiểm

VIII

Đường tỉnh 673 Km 0 (QL14) - KM 24 (thuỷ điện Ia Ly)

Thị trấn Phú Hoà, huyện Chư Păh - xã Ia Ly huyện Chư Păh (Nhà máy Thuỷ điện Ia Ly)

24

Chiều dài toàn tuyến

1

Km 3 + 070 - Km 24 (Ia Ly)

Thị trấn Phú hoà, huyện Chư Păh - xã Ia LY huyện Chư Păh (Nhà máy Thuỷ điện Ia Ly)

20,93

Bắt buộc đội mũ bảo hiểm

IX

Đường tỉnh 674:

Km 0 (QL19) - Km 30 (ĐT 662)

Thị xã An Khê - thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro

30

Chiều dài toàn tuyến

1

Km 1 + 400 - Km 22 + 300

Thị xã An Khê - thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro

20,9

Bắt buộc đội mũ bảo hiểm

X

Đường tỉnh 675:

Km 0 (QL14 - đường HCM) - Km 60 (QL14C)

Ngã ba Phú Mỹ, huyện Chư Prông - ngã ba Ia Mơ huyện Chư Prông (QL14C)

60

Bắt buộc đội mũ bảo hiểm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 110/2004/QĐ-UBND quy định về các đoạn tuyến thuộc hệ thống đường tỉnh bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy do tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


60

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139