Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1040/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Ngọc Hồi
Ngày ban hành: 01/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1040/2013/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THÍ ĐIỂM XE Ô TÔ ĐIỆN VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ SẦM SƠN NĂM 2013 VÀ 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Theo đề nghị của UBND thị xã Sầm Sơn tại Tờ trình số 183/TTr-UBND ngày 23/02/2013 về việc Quyết định ban hành Quy định tổ chức và hoạt động thí điểm xe ô tô điện vận chuyển khách du lịch trên địa bàn thị xã Sầm Sơn năm 2013 - 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức và hoạt động thí điểm xe ô tô điện vận chuyển khách du lịch trên địa bàn thị xã Sầm Sơn năm 2013 và 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hồi

 

QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THÍ ĐIỂM XE Ô TÔ ĐIỆN VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ SẦM SƠN NĂM 2013 VÀ 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1040/2013/QĐ-UBND ngày 01/4/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy định này quy định cụ thể về tổ chức và hoạt động thí điểm xe ô tô điện vận chuyển khách du lịch trên địa bàn thị xã Sầm Sơn năm 2013 và 2014.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng thí điểm đối với các doanh nghiệp đã được cấp đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô điện trên địa bàn thị xã Sầm Sơn trước ngày 29/5/2012.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Xe ô tô điện vận chuyển khách du lịch

1. Số lượng:

Số lượng xe ô tô điện tham gia hoạt động thí điểm năm 2013 - 2014 tối đa là 335 chiếc.

2. Điều kiện:

Xe ô tô điện tham gia hoạt động vận chuyển khách du lịch phải có đầy đủ các loại giấy tờ sau:

- Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

- Đã được cấp Đăng ký xe và được cấp biển số xe.

- Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

3. Số lượng hành khách:

Xe ô tô điện không được chở số người vượt quá số chỗ quy định tại Giấy đăng ký xe.

4. Giá cước vận chuyển:

Trên xe ô tô điện phải niêm yết công khai giá cước đã kê khai và các quy định của doanh nghiệp để hành khách giám sát và thực hiện.

Điều 4. Tuyến đường hoạt động và đón, trả khách

1. Tuyến đường hoạt động:

a) Xe ô tô điện được hoạt động trên các tuyến đường:

- Đường Ngô Quyền: Từ đường Tây Sơn đến đường Hai Bà Trưng.

- Đường Đoàn Thị Điểm: Từ chân núi Trường Lệ đến đường Lê Lợi.

- Đường Hồ Xuân Hương: Từ bãi đỗ xe đền Độc Cước đến khách sạn Vạn Chài.

- Đường Thanh Niên: Từ chân núi Trường Lệ đến khu sinh thái Quảng Cư.

- Đường Nguyễn Du: Từ Thị đội đến đường Hai Bà Trưng.

- Đường Tô Hiến Thành: Từ đường Đoàn Thị Điểm đến đường Hồ Xuân Hương.

- Đường Lê Lợi: Từ chợ Cột Đỏ đến đường Hồ Xuân Hương.

- Đường Lê Hoàn: Từ đường Nguyễn Du đến đường Hồ Xuân Hương.

- Đường Tây Sơn: Từ đường Nguyễn Du đến đường Hồ Xuân Hương.

- Đường Lê Lai: Từ đường Nguyễn Du đến đường Hồ Xuân Hương.

- Đường Nguyễn Văn Cừ: Từ đường Thanh Niên đến đường Hồ Xuân Hương.

- Đường Bà Triệu: Từ đường Nguyễn Du đến đường Hồ Xuân Hương.

- Đường Tống Duy Tân: Từ đường Nguyễn Du đến đường Hồ Xuân Hương.

- Đường Lê Văn Hưu: Từ đường Nguyễn Du đến đường Hồ Xuân Hương.

- Đường Lê Thánh Tông: Từ Chợ mới đến đường Hồ Xuân Hương.

- Đường Nguyễn Thị Lợi: Từ đường Nguyễn Du đến đường Hồ Xuân Hương.

- Đường Nguyễn Hồng Lễ: Từ đường Nguyễn Du đến đường Hồ Xuân Hương.

- Đường Hai Bà Trưng: Từ đường Nguyễn Du đến đường Hồ Xuân Hương.

b) Tuyến đường cấm:

Đối với những tuyến đường cấm ô tô, xe mô tô, xe xích lô và trên núi Trường Lệ; các tuyến QL, Đường tỉnh (trừ các tuyến, đoạn đường quy định ô tô điện được phép hoạt động) thì xe ô tô điện không được phép hoạt động.

2. Điểm đón, trả khách:

Xe ô tô điện chỉ được đón, trả khách tại các điểm quy định trên các tuyến đường hoạt động quy định tại điểm a, khoản 1 điều này.

3. Thời gian đón, trả khách:

- Thời gian hoạt động từ 5h00 đến 24h00.

- Thời gian xe dừng đỗ tại các điểm đón trả khách tối đa là 60 giây.

Điều 5. Điều kiện hoạt động của người điều khiển xe ô tô điện

- Người điều khiển xe ô tô điện phải có giấy phép lái xe cơ giới hạng B2 trở lên do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

- Người điều khiển phương tiện và người phục vụ trên xe ô tô điện phải mặc áo đồng phục và đeo thẻ có dán ảnh, ghi số, ký hiệu đơn vị.

Điều 6. Trách nhiệm của các doanh nghiệp hoạt động vận chuyển khách

- Thực hiện kê khai giá cước theo quy định và niêm yết công khai giá cước vận chuyển hành khách trên xe.

- Thực hiện đầy đủ các cam kết về chất lượng vận chuyển, hợp đồng vận chuyển.

- Giao vé, chứng từ thu cước vận chuyển cho khách hàng theo đúng mức cước đã kê khai.

- Bồi thường thiệt hại do người làm công, người đại diện doanh nghiệp gây ra trong thời gian hoạt động vận chuyển hành khách.

Điều 7. Trách nhiệm của người điều khiển và nhân viên phục vụ trên xe ô tô điện

- Chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

- Kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn của xe trước khi khởi hành.

- Có phong cách phục vụ văn minh, lịch sự, hướng dẫn hành khách ngồi đúng nơi quy định.

- Kiểm tra việc sắp xếp hành lý, hàng hóa bảo đảm an toàn.

- Có biện pháp bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của hành khách đi xe.

- Không được tranh dành khách, ép giá, ép khách gây mất trật tự công cộng.

- Tuyên truyền, hướng dẫn, giới thiệu cho hành khách về truyền thống, những danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa và các điểm vui chơi, giải trí tại thị xã Sầm Sơn.

- Đón và trả khách đúng điểm quy định trên các tuyến đường hoạt động

- Giao vé cho khách và thu cước vận chuyển theo đúng giá quy định.

Điều 8. Xử lý vi phạm

- Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật và Quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của các ngành cấp tỉnh và UBND thị xã Sầm Sơn

1. Trách nhiệm của UBND thị xã Sầm Sơn:

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách; kiểm tra chặt chẽ hoạt động vận tải khách du lịch bằng xe ô tô điện hoạt động thí điểm trên địa bàn thị xã Sầm Sơn theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xác định vị trí điểm đón, trả khách và bãi đỗ xe để triển khai thực hiện.

2. Trách nhiệm của các ngành cấp tỉnh:

Các Sở: Giao thông Vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài chính, Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn UBND thị xã Sầm Sơn trong việc quản lý và tổ chức đưa xe ô tô điện vào hoạt động thí điểm vận chuyển hành khách.

3. Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thí điểm hoạt động vận chuyển hành khách du lịch bằng xe ô tô điện tại thị xã Sầm Sơn và đề xuất cơ chế quản lý báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện Quy định này, UBND thị xã Sầm Sơn có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp những vướng mắc, bất cập phát sinh và do các tổ chức, cá nhân phản ánh, trình UBND tỉnh bổ sung sửa đổi những nội dung của Quy định không còn phù hợp./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1040/2013/QĐ-UBND quy định tổ chức và hoạt động thí điểm xe ô tô điện vận chuyển khách du lịch trên địa bàn thị xã Sầm Sơn ngày 01/04/2013 và 2014 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.369

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.157.152