Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND thí điểm xe điện bốn bánh vận chuyển khách Sầm Sơn Thanh Hóa

Số hiệu: 06/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 09/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2018/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÍ ĐIỂM XE ĐIỆN BỐN BÁNH VẬN CHUYỂN KHÁCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SẦM SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 28 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;

Căn cứ Thông tư số 86/2014/TTBGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 532/TTr-SGTVT ngày 26/02/2018 về việc ban hành Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động thí điểm xe điện bốn bánh vận chuyển khách trên địa bàn thành phố sầm Sơn (kèm theo Báo cáo thẩm định số 68/BCTĐ-STP ngày 26/02/2018 của Sở Tư pháp).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định tổ chức và quản lý hoạt động thí điểm xe điện bốn bánh vận chuyển khách trên địa bàn thành phố Sầm Sơn”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2018. Quyết định số 1040/2013/QĐ-UBND ngày 01/4/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thí điểm xe ô tô điện vận chuyển khách du lịch trên địa bàn thị xã Sầm Sơn năm 2013 và 2014 hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Anh Tuấn

 

QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÍ ĐIỂM XE ĐIỆN BỐN BÁNH VẬN CHUYỂN KHÁCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SẦM SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 06/2018/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về tổ chức và quản lý hoạt động thí điểm xe chở người bốn bánh có gắn động cơ chạy bằng năng lượng điện (xe điện bốn bánh) vận chuyển khách trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, bao gồm:

Quy định các đơn vị được kinh doanh hoạt động thí điểm vận tải khách bằng xe điện 4 bánh; điều kiện đối với xe và người điều khiển xe điện bốn bánh; tuyến đường hoạt động, tuyến đường cấm, điểm đón trả khách và thời gian hoạt động; số lượng xe điện hoạt động và hình thức lựa chọn đơn vị và xe điện đưa vào hoạt động; lộ trình chuyển đổi xe điện không đủ điều kiện đăng ký đăng kiểm; xử lý vi phạm trong hoạt động của xe điện; trách nhiệm của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải, trách nhiệm của người điều khiển xe điện bốn bánh (người lái xe) và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe điện 4 bánh trên địa bàn thành phố Sầm Sơn.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Các đơn vị kinh doanh hoạt động thí điểm vận tải khách bằng xe điện 4 bánh trên địa bàn thành phố Sầm Sơn phải đảm bảo các yêu cầu sau:

1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã có ngành nghề kinh doanh vận tải khách bằng xe điện bốn bánh đã được cấp đăng ký kinh doanh.

2. Có nơi đỗ xe hoặc có hợp đồng bãi đỗ xe tại thành phố Sầm Sơn; đảm bảo các yêu cầu về an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.

3. Bảo đảm số lượng, chất lượng phương tiện theo quy định; phương tiện phải được đăng ký, cấp biển số, đăng kiểm theo quy định.

4. Xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo dưỡng phương tiện theo quy định; lập hồ sơ lý lịch phương tiện hoặc phần mềm quản lý phương tiện của đơn vị để theo dõi quá trình hoạt động.

5. Lập và cập nhật đầy đủ các thông tin của người lái xe thuộc đơn vị; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho lái xe; không tuyển dụng, sử dụng lái xe có sử dụng chất hướng thần, chất ma túy; ký hợp đồng lao động với người lái xe theo quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung của Bộ Luật Lao động; tập huấn về nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải theo quy định của Bộ Giao thông vận tải cho người lái xe.

Điều 4. Xe điện bốn bánh vận chuyển khách phải đảm bảo các điều kiện và yêu cầu sau:

1. Có đầy đủ các loại giấy tờ sau:

a) Giấy đăng ký và biển số xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

b) Giấy chứng nhận lưu hành còn hiệu lực (trừ các xe đang thực hiện lộ trình thay thế tại Điều 9, Quy định này).

c) Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực.

d) Có phù hiệu được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động kinh doanh vận tải khách trong phạm vi hạn chế.

2. Vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 30km/giờ.

3. Niêm yết công khai giá cước đã kê khai và các quy định của đơn vị vận tải; cơ quan quản lý để hành khách giám sát và thực hiện.

Điều 5. Yêu cầu đối với người lái xe

1. Phải có Giấy phép lái xe từ hạng B2 trở lên và phải tuân thủ theo quy định tại Điều 58 Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

2. Phải mặc áo đồng phục của đơn vị và đeo thẻ có dán ảnh, ghi số, ký hiệu đơn vị.

3. Đảm bảo sức khỏe theo quy định của pháp luật.

4. Không được chở số người vượt quá số chỗ ngồi quy định tại Giấy đăng ký xe.

Điều 6. Tuyến đường hoạt động, tuyến đường cấm, điểm đón trả khách

1. Tuyến đường hoạt động:

a) Các tuyến đường đang hoạt động:

- Đường Ngô Quyền (từ đường Tây Sơn đến đường Hai Bà Trưng);

- Đường Đoàn Thị Điềm (từ chân núi Trường Lệ đến đường Lê Lợi);

- Đường Hồ Xuân Hương (từ bãi đỗ xe Đền Độc Cước đến khu du lịch FLC);

- Đường Thanh Niên (từ chân núi Trường Lệ đến khu du lịch FLC);

- Đường Nguyễn Du (từ Thị đội đến đường Hai Bà Trưng);

- Đường Tô Hiến Thành (từ đường Đoàn Thị Điểm đến đường Hồ Xuân Hương);

- Đường Lê Hoàn (từ đường Nguyễn Du đến đường Hồ Xuân Hương);

- Đường Lê Lai (từ đường Nguyễn Du đến đường Hồ Xuân Hương);

- Đường Tây Sơn (từ đường Ngô Quyền đến đường Hồ Xuân Hương);

- Đường Nguyễn Văn Cừ (từ đường Nguyễn Du đến đường Thanh Niên);

- Đường Bà Triệu (từ đường Lý Tự Trọng đến đường Hồ Xuân Hương);

- Đường Tống Duy Tân (từ đường Ngô Quyền đến đường Hồ Xuân Hương);

- Đường Lê Văn Hưu (từ đường Nguyễn Du đến đường Hồ Xuân Hương);

- Đường Lê Thánh Tông (từ Chợ Mới đến đường Hồ Xuân Hương);

- Đường Nguyễn Thị Lợi (từ đường Ngô Quyền đến đường Hồ Xuân Hương);

- Đường Nguyễn Hồng Lễ (từ đường Ngô Quyền đến đường Hồ Xuân Hương);

- Đường Hai Bà Trưng (từ đường Ngô Quyền đến đường Hồ Xuân Hương);

- Đường Nguyễn Bá Ngọc (từ đường Nguyễn Du đến đường Thanh Niên);

- Đường Nguyễn Quý Cáp (từ đường Nguyễn Du đến đường Thanh Niên);

- Đường Trần Nhân Tông (từ đường Nguyễn Du cải dịch đến đường Hồ Xuân Hương);

- Đường Lý Tự Trọng (từ chợ Cột Đỏ đến chợ Mới);

- Đường Lê Lợi (từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Hồ Xuân Hương);

- Đường Trần Hưng Đạo (từ đường Lê Lợi đến đường Trương Hán Siêu);

- Đường Trương Hán Siêu (từ đường Trần Hưng Đạo đến bãi biển Vinh Sơn).

b) Năm 2019: Mở rộng phạm vi, tuyến đường hoạt động kết nối đường Thanh Niên cải dịch, đường Nguyễn Du cải dịch với các đường nội thị thuộc khu vực phường Quảng Tiến và Quảng Cư khi đủ điều kiện đảm bảo hoạt động an toàn cho phương tiện vận chuyển du khách.

c) Năm 2020: Mở rộng phạm vi, tuyến đường hoạt động kết nối với đường 4C đi Quảng Vinh, Quảng Hùng và Quảng Đại khi đủ điều kiện đảm bảo hoạt động an toàn cho phương tiện vận chuyển du khách.

2. Tuyến đường cấm: cấm xe điện 4 bánh hoạt động trên các tuyến đường cấm ô tô, mô tô, xích lô, đường quốc lộ, đường lên núi Trường Lệ (trừ các tuyến, đoạn đường quy định xe điện 4 bánh được phép hoạt động) và các khu vực khác theo quy định của pháp luật.

3. Điểm đón trả khách:

Xe điện 4 bánh chỉ được đón, trả khách tại các điểm quy định trên các tuyến đường hoạt động quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 7. Thời gian hoạt động:

1. Người lái xe chỉ được làm việc tối đa 10 giờ/ngày.

2. Thời gian dừng đón trả khách tại các điểm dừng tối đa 180 giây.

Điều 8. Quy định về số lượng xe điện 4 bánh hoạt động và hình thức lựa chọn

1. Số lượng xe điện:

Yêu cầu xe điện bổ sung hàng năm phải đủ điều kiện đăng ký, cấp biển số và đăng kiểm định kỳ theo quy định hiện hành. Loại xe bổ sung phải có số chỗ ngồi không quá 08 chỗ ( kể cả chỗ ngồi của người lái xe).

a) Năm 2018 gồm 431 xe đang được phép hoạt động thí điểm và bổ sung thêm 43 xe điện (tương đương 10% số xe hiện có).

b) Năm 2019: bổ sung 50 xe.

c) Năm 2020: bổ sung 50 xe.

Sau năm 2020 căn cứ vào tình hình hạ tầng giao thông và số lượng khách du lịch, Sở Giao thông vận tải tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh quyết định số lượng xe điện bổ sung hàng năm.

2. Hình thức lựa chọn đơn vị và số lượng xe điện 4 bánh được thí điểm:

a) Năm 2018: số xe tăng thêm được phân bổ cho các doanh nghiệp thuộc Hội doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa đã có đề nghị tham gia hoạt động thí điểm xe điện trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, gửi cho UBND thành phố Sầm Sơn hoặc UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 31/12/2017.

b) Từ năm 2019, việc bổ sung xe điện tham gia thí điểm được lựa chọn theo hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy định của Luật Đấu thầu. Căn cứ chỉ tiêu bổ sung xe điện hàng năm, giao UBND thành phố Sầm Sơn tổ chức thực hiện đấu thầu lựa chọn số lượng xe điện cho từng đơn vị cụ thể, hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 của năm trước.

Các đơn vị đang quản lý 431 xe đang hoạt động thí điểm chưa đủ điều kiện hoạt động theo Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải khi thay thế xe theo lộ trình theo Điều 9, Quy định này không phải thông qua đấu thầu, nhưng phải thực hiện nghĩa vụ đóng góp cho địa phương trên đầu xe theo kết quả trúng thầu tại thời điểm gần nhất.

c) Các đơn vị thí điểm chỉ được đầu tư xe khi có thông báo kết quả trúng thầu hoặc được giao chỉ tiêu bổ sung xe, thay thế xe của UBND thành phố Sầm Sơn.

Điều 9. Lộ trình thay thế xe chưa đủ điều kiện đăng ký đăng kiểm

1. Đối với 431 xe điện hoạt động trước ngày Thông tư số 86/2014/TT- BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải có hiệu lực mà không đủ điều kiện đăng ký, cấp biển số, đăng kiểm định kỳ theo quy định thì sau ngày 31/12/2019 không được phép hoạt động.

2. Lộ trình thay thế xe chưa đủ điều kiện đăng ký đăng kiểm, cụ thể như sau:

Yêu cầu loại xe thay thế phải có số chỗ ngồi không quá 08 chỗ (kể cả chỗ ngồi của người lái xe).

a) Năm 2018: 40% số xe của từng đơn vị.

b) Năm 2019: 60% số xe còn lại của từng đơn vị.

Điều 10. Trách nhiệm của đơn vị hoạt động thí điểm kinh doanh vận tải khách bằng xe điện 4 bánh.

1. Thực hiện kê khai giá cước theo quy định và niêm yết công khai giá cước vận chuyển hành khách trên xe.

2. Thực hiện đầy đủ các cam kết về chất lượng vận chuyển, hợp đồng vận chuyển.

3. Giao vé, chứng từ thu cước vận chuyển cho khách hàng theo đúng mức đã kê khai.

4. Bồi thường thiệt hại do người làm công, người đại diện doanh nghiệp gây ra trong thời gian hoạt động vận chuyển hành khách.

5. Tổ chức hoạt động xe điện bốn bánh đúng quy định về phạm vi, tuyến đường hoạt động; thời gian hoạt động; điểm, đón trả khách, thời gian đón trả khách; điều kiện phương tiện; người điều khiển; số lượng hành khách và giá cước vận chuyển.

6. Phối hợp tốt với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi thực thi nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe điện bốn bánh của doanh nghiệp.

Điều 11. Trách nhiệm của người lái xe

1. Chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

2. Kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn của xe trước khi khởi hành.

3. Có phong cách phục vụ văn minh, lịch sự, hướng dẫn hành khách ngồi đúng nơi quy định.

4. Có biện pháp bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách đi xe.

5. Không được tranh dành khách, ép giá, ép khách gây mất trật tự công cộng.

6. Đón và trả khách đúng điểm quy định trên các tuyến đường hoạt động.

7. Giao vé cho khách và thu cước vận chuyển theo đúng quy định.

8. Tuyên truyền, hướng dẫn, giới thiệu cho hành khách về truyền thống, những danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa và các điểm vui chơi, giải trí, mua sắm tại Sầm Sơn.

Điều 12. Xử lý vi phạm

Các đơn vị kinh doanh vận tải, người điều khiển xe điện phải chấp hành quy tắc giao thông đường bộ, mức xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Chương III

TỐ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của UBND thành phố Sầm Sơn và các sở, ngành cấp tỉnh

1. UBND thành phố Sầm Sơn:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện công tác quản lý, kiểm tra chặt chẽ hoạt động vận tải khách bằng xe điện bốn bánh hoạt động thí điểm; cấp, quản lý phù hiệu đối với xe điện được phép hoạt động thí điểm trên địa bàn theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xác định vị trí điểm đón, trả khách và bãi đỗ xe để triển khai thực hiện; chủ động tổ chức giao thông, cắm biển hạn chế tốc độ trên các tuyến đường lưu thông hỗn hợp giữa xe tải, xe khách và xe điện bốn bánh để đảm bảo an toàn giao thông.

- Chỉ đạo, triển khai việc thay thế xe điện 4 bánh chưa đủ điều kiện đăng ký, đăng kiểm theo lộ trình.

- Triển khai việc bổ sung xe điện hàng năm theo quy định.

- Theo dõi, tổng hợp những vướng mắc, bất cập phát sinh trên địa bàn địa phương, tổ chức đánh giá, trình UBND tỉnh để bổ sung, sửa đổi những nội dung của Quy định không còn phù hợp; phối hợp với Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả thực hiện thí điểm.

2. Sở Giao thông vận tải:

- Chủ trì, phối hợp với ngành, đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra việc quản lý, hoạt động khai thác thí điểm xe điện vận chuyển khách trên địa bàn thành phố Sầm Sơn đảm bảo theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Sầm Sơn và các ngành, đơn vị liên quan phân bổ 43 xe điện bổ sung năm 2018 cho các doanh nghiệp theo mục a, khoản 2, Điều 8 Quyết định này.

- Báo cáo kết quả triển khai thí điểm hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng xe điện bốn bánh tại thành phố Sầm Sơn về UBND tỉnh Thanh Hóa, Bộ Giao thông vận tải định kỳ ngày 25 tháng 12 hàng năm./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/2018/QĐ-UBND ngày 09/03/2018 quy định về tổ chức và quản lý hoạt động thí điểm xe điện bốn bánh vận chuyển khách trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.891

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!