Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 06/2013/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn nâng cấp đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Số hiệu: 06/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 28/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2013/QĐ-UBND

 Hải Dương, ngày 28 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN NÂNG CẤP ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tiêu chuẩn nâng cấp đường bộ trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Tiêu chuẩn đường huyện nâng cấp lên đường tỉnh phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Là đường nối một trong các trường hợp sau:

- Đường nối trung tâm hành chính 2 (hai) huyện trở lên;

- Đường nối giữa hai khu di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng;

- Đường kết nối trung tâm hành chính tỉnh, huyện với tuyến đường cao tốc;

- Đường nối giữa 3 (ba) Quốc lộ trở lên;

- Đường nối giữa 3 (ba) đường tỉnh trở lên;

- Đường có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

b) Chiều dài tuyến tối thiểu 5 km;

c) Chiều rộng nền đường tối thiểu 7,5m, mặt đường tối thiểu 5,5m;

d) Kết cấu mặt đường: Đá dăm nhựa; bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng;

e) Hành lang an toàn giao thông: Trong phạm vi 3m tính từ vai đường trở ra không có công trình nhà, lều quán, vật kiến trúc (trừ công trình di tích lịch sử, văn hóa tâm linh).

2. Tiêu chuẩn đường xã nâng cấp lên đường huyện phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Là đường nối một trong các trường hợp sau:

- Đường nối trung tâm hành chính từ 2 (hai) xã trở lên;

- Đường nối giữa hai khu di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng;

- Đường nối từ đường tỉnh trở lên đến khu di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng;

- Đường nối giữa 2 (hai) đường huyện trở lên;

- Đường có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện;

b) Chiều dài tuyến tối thiểu 3 km;

c) Chiều rộng nền đường tối thiểu 5,5m, mặt đường tối thiểu 3,5m;

d) Kết cấu mặt đường: Đá dăm nhựa; bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng, không có mặt đường đất;

e) Hành lang an toàn giao thông: Trong phạm vi 3m tính từ vai đường trở ra không có công trình nhà, lều quán, vật kiến trúc (trừ công trình di tích lịch sử, văn hóa tâm linh).

3. Tiêu chuẩn đường nâng cấp lên đường xã phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Là đường nối một trong các trường hợp sau:

- Đường nối từ 2 (hai) thôn trở lên với nhau;

- Đường nối các xã lân cận;

- Đường có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của xã;

b) Chiều dài tuyến tối thiểu 1 km;

c) Chiều rộng nền đường tối thiểu 5m, mặt đường tối thiểu 3m;

d) Kết cấu mặt đường: Đá dăm nhựa; bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng, không có mặt đường đất;

e) Hành lang an toàn giao thông: Trong phạm vi 1m tính từ vai đường trở ra không có công trình nhà, lều quán, vật kiến trúc (trừ công trình di tích lịch sử, văn hóa tâm linh).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/2013/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn nâng cấp đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.033

DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.11.222