Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 04/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Cao Văn Trọng
Ngày ban hành: 19/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2016/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 19 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH KHAI THÁC HỆ THỐNG CẦU TRÊN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN VÀ ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 32/2014/TT-BGTVT ngày 08 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về quản lý, vận hành khai thác đường giao thông nông thôn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 10/SGTVT-TĐ ngày 04 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công, phân cấp quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn và đường giao thông nông thôn trên địa bàn Bến Tre:

1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Bến Tre:

Tổ chức quản lý, vận hành khai thác các cầu; quản lý, vận hành khai thác và tổ chức giao thông trên các tuyến đường trục xã, đường liên xã trong phạm vi địa giới hành chính quản lý.

2. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

Tổ chức quản lý, vận hành khai thác các cầu; quản lý, vận hành khai thác và tổ chức giao thông trên đường trục ấp, khu phố, đường trong ấp xóm và các điểm dân cư tương đương, đường trục chính nội đồng thuộc phạm vi địa giới hành chính quản lý (ngoại trừ các cầu, đường thuộc phạm vi quản lý của Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Bến Tre tại Khoản 1 Điều này)

Điều 2. Quy định về phê duyệt quy trình quản lý, vận hành khai thác cầu, bến phà, bến khách ngang sông trên đường giao thông nông thôn

Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy trình quản lý, vận hành khai thác cầu, bến phà, bến khách ngang sông trên đường giao thông nông thôn thuộc sở hữu Nhà nước, do Nhà nước đầu tư hoặc có sử dụng vốn Nhà nước để quản lý, vận hành khai thác được thực hiện như sau:

1. Việc lập quy trình quản lý, vận hành khai thác do Chủ sở hữu tự thực hiện hoặc thuê tư vấn đủ năng lực kinh nghiệm để thực hiện.

2. Trách nhiệm thẩm định, phê duyệt:

a) Đối với các công trình: Bến phà, bến khách ngang sông, cầu treo, cầu dàn thép, cầu đầm có tải trọng từ 06 tấn trở lên hoặc có bề rộng mặt cầu từ 03m trở lên, Chủ sở hữu trước khi phê duyệt hồ sơ thiết kế phải lập và trình Sở Giao thông vận tải thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành, khai thác.

b) Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Bến Tre tổ chức thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành, khai thác trên các tuyến đường giao thông nông thôn còn lại trong phạm vi địa giới hành chính quản lý.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải tổ chức triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị,tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn và đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Cao Văn Trọng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 04/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 quy định việc quản lý, vận hành khai thác hệ thống cầu trên đường giao thông nông thôn và đường giao thông nông thôn trên địa bàn Bến Tre

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.187

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.26