Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 04/2003/QĐ-UB Qui định đăng ký phương tiện mô tô, xe máy trên địa bàn Thành phố Hà nội do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 04/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 05/01/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUI ĐỊNH ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN MÔ TÔ, XE MÁY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Luật giao thông đường bộ số 26/2001 - QH10;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà nội;
Căn cứ Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Giám đốc Công an Thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kể từ ngày 6/1/2003 chỉ đăng ký phương tiện mô tô, xe máy cho chủ phương tiện có hộ khẩu thường trú tại Hà nội và có bằng lái xe.

 Trường hợp ủy quyền thì người được ủy quyền phải xuất trình đầy đủ hộ khẩu thường trú, bằng lái xe của người đứng tên đăng ký.

 Qui định này không áp dụng đối với người nước ngoài công tác, học tập và làm việc tại Hà nội.

Điều 2: Giám đốc Công an Thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện và thông báo công khai để các chủ phương tiện biết.

Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 6/1/2003.

 Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc Công an Thành phố; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các Quận, Huyện và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 04/2003/QĐ-UB Qui định đăng ký phương tiện mô tô, xe máy trên địa bàn Thành phố Hà nội do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.781

DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.51.240