Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 033/ĐK năm 2005 về sử dụng chương trình quản lý kiểm định phiên bản 5.2 trong công tác kiểm định tại các Đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới do Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành

Số hiệu: 033/ĐK Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Đăng kiểm Việt Nam Người ký: ***
Ngày ban hành: 26/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 033/ĐK

Hà Nội, Ngày 26 tháng 01 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC "SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ KIỂM ĐỊNH PHIÊN BẢN 5.2 TRONG CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH TẠI CÁC ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI"

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

Căn cứ vào Luật Giao thông đường bộ 29 tháng 6 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 2570/2003/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 08 năm 2003  của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Đăng kiểm Việt Nam;
Căn cứ Quyết đính số 4105/2001/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về ban hành "Quy định việc kiểm tra định kỳ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ";
Căn cứ vào yêu cầu của công tác quản lý kiểm định và theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Kiểm định xe cơ giới.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay Quyết định “Sử dụng chương trình quản lý kiểm định phiên bản 5.2 trong công tác kiểm định tại các Đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới”

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2005 và thay thế chương trình quản lý kiểm định phiên bản  5.1.

Điều 3: Các Ông (Bà): Trưởng Phòng Kiểm định xe cơ giới, Giám đốc Trung tâm Tin học, Thủ trưởng các Đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 033/ĐK năm 2005 về sử dụng chương trình quản lý kiểm định phiên bản 5.2 trong công tác kiểm định tại các Đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới do Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.625
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162